Kvarteret Artilleristallet

Kvarteret Artilleristallet, Kaserntorget-Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan, har varit bebyggt sedan 1600-talet, men först mot slutet av 1700-talet ger äldre kartmaterial upplysningar om hur de enskilda tomterna varit bebyggda; detaljerade uppgifter om bebyggelsens utseende … Läs mer

Repslageribanan vid Södra Larmgatan

1646 anlades en repslagarbana inom det centrala vallgravsområdet i Göteborg, privilegierad av drottning Kristina för Hans Macklier och Adrian Anckarhielm. Den gick i nuvarande Södra Larmgatans riktning från Magasinsgatan mot Kungstorget och beskrivs ha omfattat 118 famnar i längd och 8 alnar … Läs mer