Hans Jacob Beckman

Hans Jacob Beckman (1735-1805), var grosshandlare i Göteborg. Son till Gregorius Beckman och Catharina Wohlfahrt. I första äktenskapet 1764 gift med Christina Eleonora Åhman (1746-1795) och i andra äktenskapet gift med Anna Christina Peterson (1757-1828). I första äktenskapet föddes nio Läs hela inlägget Hans Jacob Beckman

Advertisements

Örgryte trädgårdsstad

Örgryte trädgårdsstad ligger öster om Örgryte gamla kyrka och uppemot Örgryte nya kyrka. Idag är det en del av Bö. Stadsdelen planlades på 1920-talet av stadsingenjören Albert Lilienberg på initiativ av arkitekten Nils Olsson. Villastaden är ritad med den engelska Läs hela inlägget Örgryte trädgårdsstad

En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte

Örgryte är precis som Majorna ett samlingsnamn för flera stadsdelar. I Örgrytes fall handlar det om delar av den östra delen av gamla Örgryte socken och Majornas fall om delar av den västra delen av Örgryte socken. Även området där Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte

En guide till Göteborgs stadsdelar – Lunden

Namnet Lunden finns nedtecknat första gången 1550, då en frälsebonde ”Oluff i Lunden” omnämns. Egendomen övergick 1586 till att bli en sätesgård under riksrådet Bielke, Hogenskild Nilsson, och efter dennes död 1605 gick godset över till fogden Mårten Jönsson. Gården Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Lunden

En guide till Göteborgs stadsdelar – Gårda

I likhet med Krokslätt och andra delar av Örgryte socken (Örgryte landskommun från 1862) inkorporerades Gårda i Göteborg stad 1923. Innan dess var det det först åkrar och marker tillhörande de många storgårdarna och herrgårdarna i socknen, Örgryte Stom (senare Jakobsdal), Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Gårda

Beatrice Dickson

Cecilia Elise Beatrice Dickson, född 31 mars 1852 i Göteborg, död 18 januari 1941, var en av den svenska nykterhetsrörelsens pionjärer. Hon var dotter till James Jamesson Dickson (1815-85) och Eleonore Willerding (1821-1900) samt syster till James Fredrik Dickson (1844-98) Läs hela inlägget Beatrice Dickson

Överås

Del 5 av 13 i serien Gårdar i Örgryte 2

Del 5 av 13 i serien Gårdar i Örgryte 2Överås tillhörde Böö på 1500-talet men på 1600-talet var det en del av Underås. Ägdes på 1720-talet, i likhet med Underås, av familjen Carlberg. Köptes 1730 av Erik Nissen som året innan Läs hela inlägget Överås