Torpa Sörgården

Torpa Sörgården var en av de 4 gårdar som fanns i Torpa by redan 1550. Två av gårdarna kan redan tidigt ha brukats från Vidkärr eller så kallades de Vidkärr. Exakt hur det var är dock okänt. Enligt vissa källor donerade 3 av 4 gårdar i Torpa by till Hospitalet i Lödöse år 1572 och … Läs mer

Torpa Mellangården

Torpa Mellangården (även kallad Storegården) var en av de 4 gårdar som fanns i Torpa by redan 1550. Två av gårdarna kan redan tidigt ha brukats från Vidkärr eller så kallades de Vidkärr. Exakt hur det var är dock okänt. Enligt vissa källor donerade 3 av 4 gårdar i Torpa by till … Läs mer

Palacehuset

Hus i nuvarande Brunnsparken som urpsrungligen byggdes som sockerbruk år 1750 med Carl Hårleman som arkitekt. Ägare av sockerbruket var Niclas von Jacobson. Brann ner 1792, användes som sockerbruk i privat regi (drevs av ägarna till Lisebergs sockerbruk, däribland B.H. Santesson, som brann … Läs mer

Kaggelyckan

Landeri som eventuellt bara var en del av Härlanda landeri. I alla fall hade de ofta samma ägare. Båda låg på Härlanda bys gamla marker som ägdes av Göteborgs stad. En av de kända ägarna till Kaggelyckan var Niclas von Jacobson. År 1842 sålde staden besittningsrätten till … Läs mer

Härlanda

Kallades Härlanda Äng långt in på 1700-talet. Under den tiden gick det landeri som sedan kom att heta Bagaregården under namnet Härlanda. Låg på Härlanda bys gamla marker som skänkts till Göteborgs stad ungefär där Härlanda nya kyrka ligger idag. Härlanda landeri kallades också … Läs mer