De första förstäderna – Pustervik, Haga och Masthugget

Göteborgs stad hade inom fästningen inte plats för sjöfartens alla anläggningar. Under ca 200 år låg därför de skrymmande hamnverksamheterna på donationsjorden väster om fästningsgördeln. Vid Stigbergsängens strand tillät älvens vattendjup anläggningar för sjöfarten – ängen indelades i smala hamnegendomar Läs hela inlägget De första förstäderna – Pustervik, Haga och Masthugget

Advertisements

Järnvågen

Järnvågen började anläggas 1624 på en holme i Stora hamnkanalen, där Brunnsparken nu ligger. I storbranden 1813 brann den sista resten av järnvågen i Brunnsparken ner. Vid järnvågen vägdes och granskades järnet vägas innan det skeppades ut till annat land. Läs hela inlägget Järnvågen

En guide till Göteborgs stadsdelar – Masthugget och Stigberget

Masthugget, Stigberget, Masthuggsbergen, Linnéstaden, Långgatorna, Olivedal, Vegastan och Kommendantsängen är beteckningar som används för delar av det område som här ska beskrivas. De överlappar till stor del varandra. Det är ett av de områden där stadsdelsbeteckningar är mest förvirrande i Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Masthugget och Stigberget

Kvarteret Lustgården – Sjömannasällskapets hus

År 1831 bildades Sjömannasällskapet i Göteborg. Efter det har Sällskapet och dess medlemmar oförtrutet arbetat för att, som det står i de ursprungliga stadgarna, ”… upprätthålla sjömansyrkets sanna värde; att befordra upplysningens framsteg uti allt vad sjömansyrket angår; att bidraga till Läs hela inlägget Kvarteret Lustgården – Sjömannasällskapets hus

James Christie – Olof Wijk

Del 21 av 22 i serien Handelshus i 1700-talets GöteborgOlof Wijk d.ä. (1786-1856) grundade sin firma år 1807 genom efter att övertagit James (i vissa källor John) Christies verksamhet år 1805, ett år innan denne dog. Detta var precis i Läs hela inlägget James Christie – Olof Wijk

Lamberg

Del 19 av 22 i serien Handelshus i 1700-talets GöteborgI början av 1770-talet ägde handelsmannen Johan Anders Lamberg (1712-83) ett sillsalteri och trankokeri vid Sörhall på Hisingen. Förutom detta ägde han eller ägde andel i den Sandbergska klädesfabriken, det Schutzka Läs hela inlägget Lamberg

Sillsalterier i staden Gbg

Del 11 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 11 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioderDet nuvarande Göteborgsområdet var det område där de flesta sillsalterier faktiskt fanns under 1700-talets stora sillperiod. Många av dem fanns inne i själva den dåvarande staden som låg innanför vallgraven och Läs hela inlägget Sillsalterier i staden Gbg