Abba-Fyrtornet AB

Del 2 av 2 i serien Fiske och fiskindustri

1898 bildades AB Sveriges Förenade Konservfabriker (SFKF) av tio bohuslänska fiskkonserveringsfabriker. Företagen var G. J. Sundberg, Magnus Lysell, Fr. Carlson, M. Lindbloms son och Benj. G. Mollén & Co, samtliga i Lysekil, J.J. Hallgren & Söner i Gullholmen, Axel Hagberg & Co i Grundsund, Nösunds salteribolag i Nösund och Jansson i Stenungsund. Fortsätt läsa Abba-Fyrtornet AB

Advertisements

AB Svenska Fryserierna

Del 1 av 2 i serien Fiske och fiskindustri

AB Svenska Fryserierna grundades 1917 av bl.a. Philip Lindstedt för att uppföra ett fryshus i Göteborg invid Fiskhamnen. Själva frysanläggningen byggdes efter ett danskt patent och för ritningarna stod Th. Gjerstrup i Köpenhamn. Fortsätt läsa AB Svenska Fryserierna

Bostadsföreningen Göteborg u.p.a.

Del 2 av 9 i serien Allmännyttan

Del 2 av 9 i serien AllmännyttanFör att möta befarad bostadsbrist beslutade Göteborgs stadsfullmäktige den 8 juni 1916 att till förening, som ville uppföra nya bostadshus med smålägenheter och vars stadgar var i enlighet med drätselkammarens inlämnade förslag, dels ikläda Fortsätt läsa Bostadsföreningen Göteborg u.p.a.

Ekedalens nödbostäder

Del 5 av 9 i serien Nödbostäder

Del 5 av 9 i serien NödbostäderEkedalens nödbostäder (även kallade Kabelbyn eller Negerbyn) på Gråberget i Majorna med 11 paviljonger och 62 bostäder stod klara på våren 1919. Matjord fördes dit så att gräsmattor och träd kunde planteras. Vatten och avlopp Fortsätt läsa Ekedalens nödbostäder

Kungsladugårds paviljonger

Del 3 av 9 i serien Nödbostäder

Del 3 av 9 i serien NödbostäderI Göteborg byggdes nödbostäder på flera håll, bland annat i Kungsladugård vid Ostindiegatan i den park som i dag kallas Sannaplan. De enkla träbyggnaderna i en våning med tegeltak byggdes 1918. De tjugofem bostadslängorna Fortsätt läsa Kungsladugårds paviljonger

Sällskapet Myrorna

Sällskapet Myrorna bildades 1887. Syftet med sällskapets verksamhet var att få ihop medel till ett hem för värnlösa barn. Initiativtagare till sällskapet var Carin Nordgren och det var också hennes idé att pengarna som samlades in skulle användas till barnhem. Fortsätt läsa Sällskapet Myrorna

Majberget

Del 14 av 23 i serien Kåkstäder

Del 14 av 23 i serien KåkstäderMajberget som väl kan kallas det egentliga Majorna var en kåkstad som växte upp på bergsluttningen norr om Allmänna Vägen (numera Karl Johansgatan mellan Allmänna vägen och Kustgatan). Norr om Allmänna vägen och till Fortsätt läsa Majberget

Albostaden

Del 5 av 23 i serien Kåkstäder

Del 5 av 23 i serien KåkstäderAlbostaden var en träkåksbebyggelse som oplanerat växte upp i de nordvästra delarna av Krokslätt Nordgårdens ägor. Området som låg i norra delen av det som idag är Annedal invid gränsen till Göteborg började bebyggas Fortsätt läsa Albostaden

Majornas Folkpark

1877 köpte Göteborgs stad in Vädersågens egendom i Majorna, bland annat för exploatering av kringliggande marker. På området fanns vi denna tid en parkbebyggelse som staden moderniserade och förvandlade till en offentlig park. Parken förvandlades därefter till en nöjespark, Majornas Fortsätt läsa Majornas Folkpark

Vädersågen – en udda skapelse i Majorna

I nästan 200 år fanns ett vinddrivet sågverk beläget alldeles i närheten av nuvarande Carl Johans kyrka. Sågen har ägts av flera olika prominenta släkter och sysselsatte under sin storhetstid runt 250 personer. Idag är alla spår av verksamheten borta, Fortsätt läsa Vädersågen – en udda skapelse i Majorna