Abba-Fyrtornet AB

I maj 1898 bildades AB Sveriges Förenade Konservfabriker (SFKF) av tio bohuslänska fiskkonserveringsfabriker. Företagen var G. J. Sundberg, Magnus Lysell, Fr. Carlson, M. Lindbloms son och Benj. G. Mollén & Co, samtliga i Lysekil, J.J. Hallgren & Söner i Gullholmen, Axel Hagberg & … Läs mer

AB Svenska Fryserierna

AB Svenska Fryserierna grundades 1917 av bl.a. Philip Lindstedt för att uppföra ett fryshus i Göteborg invid Fiskhamnen. Själva frysanläggningen byggdes efter ett danskt patent och för ritningarna stod Th. Gjerstrup i Köpenhamn. Fryshuset stod färdigt år 1919 och ska ha varit det största … Läs mer

Bostadsföreningen Göteborg u.p.a.

För att möta befarad bostadsbrist beslutade Göteborgs stadsfullmäktige den 8 juni 1916 att till förening, som ville uppföra nya bostadshus med smålägenheter och vars stadgar var i enlighet med drätselkammarens inlämnade förslag, dels ikläda sig borgen för lån och dels utlåna visst … Läs mer

Ekedalens nödbostäder

Ekedalens nödbostäder (även kallade Kabelbyn eller Negerbyn) på Gråberget i Majorna med 11 paviljonger och 62 bostäder stod klara på våren 1919. Matjord fördes dit så att gräsmattor och träd kunde planteras. Vatten och avlopp existerade inte från början, men el anslöts … Läs mer

Kungsladugårds paviljonger

I Göteborg byggdes nödbostäder på flera håll, bland annat i Kungsladugård vid Ostindiegatan i den park som i dag kallas Sannaplan. De enkla träbyggnaderna i en våning med tegeltak byggdes 1918. De tjugofem bostadslängorna placerades som en oregelbunden klunga omgiven av trästaket och med … Läs mer