Lundby Smedjegården

Lundby Smedjegård i Lundby by kallades också för Lundby Sörgården. På gården bodde i början av 1600-talet en smed. Tillhörde på 1630-talet genom förpantning en man vid namn Carl Bock som var gift med Catharina Hård. Hon blev ägare efter mannens död, men sedan övertog sonen Lennart … Läs mer

Lundby Hökegården

Lundby Hökegården var en gård i Lundby by på Hisingen som 1629 tillhörde Lindorm Stake på Berg. 1673 och 1680 lydde gården under Bengt Hård varefter Henrik Eilking (Hindrich Elcking), handelsman och rådman i Göteborg, var ägare. År 1699 sålde han gården till överste H. Belfrage i … Läs mer

Lundby Skomakaregården

Skomakaregården i Lundby by var frälsegods fram till 1704 då gården reducerades till kronan. 1638 byttes gården mot egendomar i Västmanland och Uppland. Fram till dess var Claes Fleming ägare. År 1697 var Erik Sparre innehavare och sannolikt lydde gården redan 1673 under hans sätesgård … Läs mer

Lundby Prästgården

Lundby Prästgården som låg i Lundby by kallades också Stommen och tillhörde kyrkan från åtminstone 1576. 1639 blev gården boställe för komministern i Lundby församling. 1678 brändes alla byggnader på gården ner av danska trupper. Husen byggdes upp igen men de var dåligt byggda och … Läs mer

Lundby by

Lundby by bestod redan 1550 av 17 gårdar (hemman) inklusive Västra och Östra Pilegården som då också räknades dit även om de från början inte var en del av Lundby by. De övriga gårdarna var Nordgården, Prästgården, Brämaregården, Gropegården, Biskopsgården, Jönsegården, … Läs mer