Tobaksplantagerna i Göteborg

1723 förordade kommerskollegium för första gången tobaksodling. 1727 och 1728 genomfördes försök med tobaksodling i Göteborg men med mindre lyckat resultat. 1732 lät dock Jonas Alströmer ta en nederländsk tobaksodlare till Göteborg för att undervisa göteborgska affärsmän och tobaksfabrikanter. Detta Fortsätt läsa Tobaksplantagerna i Göteborg

Advertisements

Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden Fortsätt läsa Heden

Lisebergs nöjespark

Liseberg är en nöjespark formellt belägen i stadsdelen Heden i Göteborg. Parken drivs som ett aktiebolag, Lisebergs AB, helägt av Göteborgs kommun. Den byggdes inför Jubileumsutställningen i Göteborg år 1923 och invigdes den 8 maj 1923. Parken var ursprungligen tänkt Fortsätt läsa Lisebergs nöjespark

Bengtas café

Bengtas Café låg ursprungligen vid Näckrosdammen under Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Året därpå flyttade verksamheten in på Liseberg. Där levde caféet kvar ända till 1986 då det revs för att ge plats åt Järnvägsrestaurangen och Lisebergbanans stationsbyggnad. Trots det dåliga Fortsätt läsa Bengtas café

Jubileumsutställningens linbana

Linbanan som byggdes under Jubileumsutställningen 1923 gick över Södra vägen mellan Historiska utställningen och nöjesfältet Liseberg. Den östra stationen låg nordväst om Lisebergs gamla huvudbyggnad. Linbanan trafikerades av två gondoler. Varje gondol hade plats för 12 passagerare, vilket senare utökades Fortsätt läsa Jubileumsutställningens linbana

Jubileumsutställningen

Planer för en större utställning hade funnits i Göteborg under en längre tid. Den 15 maj 1914, invigningsdagen för Baltiska utställningen i Malmö, framställdes på ledarplats i konservativa Göteborgs Morgonpost förslaget att man skulle högtidlighålla stadens 300-årsminne med en utställning. Detta ledde fram till att stadsfullmäktiges Fortsätt läsa Jubileumsutställningen

Jubileumsutställningens område 1923

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 anlades på mark som tillhörde Göteborgs stad men som tidigare varit utarrenderad. Marken var uppdelad på landerierna Lyckan, Johanneberg, Liseberg och Södra Burgården. Dessutom användes Excercisheden för Jubileumsutställningen. Lyckans landeri revs. Huvudområdet för utställningen låg på Fortsätt läsa Jubileumsutställningens område 1923