Göteborgs Lawn Tennis Klubb

1874 introducerades Lawn Tennis i England av major Wingfield och 1878 reviderades reglerna till att i stort sett motsvara dagens regler. 1879 återvände Johan August Westerberg från en Englandsresa och med sig hem hade han racketar och utrustning för att spela Lawn Tennis. Sporten blev … Läs mer

Den försvunna byn

Området kring Stora och Lilla Torp tillhör de vackraste entréerna till Delsjöområdet. Stora gröna ytor, gamla träd och några av traktens äldsta byggnader möter besökaren. Den mest imponerande av dessa är stenmagasinet som faktiskt är en rest av den gamla och försvunna byn Torp. … Läs mer

Lilla Torp

Fram till mitten av 1700-talet ägdes Stora Torp och Lilla Torp av en och samma ägare, oftast ägaren av Kärralund, däribland Sten Eriksson Leijonhufvud, Herman Wrangel, Johan Mauritz Wrangel, Gustaf Henrik Wrangel och Christer Horn. 1697 var Hieronymus Berger (adlad Gripenstedt) ägare. Fram … Läs mer