Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Carolus Rex

Biografen Carolus (Star)

Carolus var en biograf med 342 platser på Kungsgatan 7b i Göteborg, som öppnade 2 december 1935 och stängde 29 juli 1973. Ägare av biografen var Palladium-bolaget som använde den som en så kallad parallell-biograf för att visa samma filmer som gick på någon av deras huvudbiografer, exempelvis Palladium.

Lokalerna byggdes om och öppnade igen som Star 19 september 1973 med 225 platser. Den var nu ombyggd till Göteborgs första automatiska bio som var tänkt att skötas av en enda person. Biografen stängde 9 juni 1985. Ägaren var fortfarande Palladiumbiograferna. 1980 övertogs dessa dock av Europafilm, som i sin tur hamnade hos SF 1984.

Idag är biografen ombyggd till butikslokal.

Kungsgatan 7b med biografen Carolus

Kungsgatan 7b med biografen Carolus

Advertisements

Nacksving Studios

Nacksving Studios ligger i en fastighet på Kungsgatan 5 som via trappuppgången är sammanbyggd med en annan fastighet på Kungshöjd. Det stora studiorummet är en f d kommendantsbostad i det skytte- och fästningsvärn som låg på platsen (Carolus XI Rex) och var en del av Göteborgs tidiga försvarsverk.

Studion byggdes på det tidiga 70-talet av ljudfirman Tal & Ton som huserade i våningen ovanför och stod färdig 1973. Innan dess ska där ha legat en nattklubb vid namn Carolus Rex. Skivbolaget Nacksving flyttade under sent 1970-tal successivt in i lokalerna. 1977 fick de först ett litet utrymme som kallades mixrummet och låg en halv trappa upp från stora studion.

1980 övertogs Nacksving hela Tal & Tons lokaler inklusive studion. 1981 föll dock bolaget ihop och Tommy Rander som varit en ledande person i Nacksving köpte studion. 1987 sålde Rander studion vidare till Urmas Plunt som efter några år sålde den igen till nuvarande ägare.

Kungsgatan 5

Kungsgatan 5 och bakomliggande hus.

Kvarteret Carolus Rex

Fastigheterna i kvarteret Carolus Rex, bastionen Carolus Rex-Kungsgatan-Luntantugatan-Arsenalsgatan, är i huvudsak uppförda under 1920-talet. Åren 1926-1928 uppfördes fastigheterna Hvitfeldtsgatan 2-6 efter ritningar av arkitekter som exempelvis Nils Olsson och Sten Branzell.

I huset Kungsgatan 5 finns en inspelningsstudio för musik, Nacksving Studios. På Kungsgatan 7 låg länge en biograf, först med namnet Carolus och sedan med namnet Star.