Biografen Carolus (Star)

Carolus var en biograf med 342 platser på Kungsgatan 7b i Göteborg, som öppnade 2 december 1935 och stängde 29 juli 1973. Ägare av biografen var Palladium-bolaget som använde den som en så kallad parallell-biograf för att visa samma filmer Läs hela inlägget Biografen Carolus (Star)

Advertisements

Nacksving Studios

Nacksving Studios ligger i en fastighet på Kungsgatan 5 som via trappuppgången är sammanbyggd med en annan fastighet på Kungshöjd. Det stora studiorummet är en f d kommendantsbostad i det skytte- och fästningsvärn som låg på platsen (Carolus XI Rex) Läs hela inlägget Nacksving Studios

Kvarteret Carolus Rex

Fastigheterna i kvarteret Carolus Rex, bastionen Carolus Rex-Kungsgatan-Luntantugatan-Arsenalsgatan, är i huvudsak uppförda under 1920-talet. Åren 1926-1928 uppfördes fastigheterna Hvitfeldtsgatan 2-6 efter ritningar av arkitekter som exempelvis Nils Olsson och Sten Branzell. I huset Kungsgatan 5 finns en inspelningsstudio för musik, Läs hela inlägget Kvarteret Carolus Rex