Kvarteret Brigantinen

Kvarteret Brigantinen som inte längre existerar omfattade sannolikt området Hälsingegatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Västra Sänkverksgatan-Första Långgatan-Oskarsgatan. Bebyggdes med låg magasinsbebyggelse i trä i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen revs på 1960- och 1970-talen. Sen dess har området varit gator, trafikleder och parkeringsplatser. Läs hela inlägget Kvarteret Brigantinen

Advertisements