Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Krokäng

En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

Sannegården var en gård som låg väster om Lindholmen ungefär där Sannegårdshamnens bassäng idag tar slut. Gården är känd sen 1300-talet och har omväxlande varit kronogård, frälsegård och skattegård. Från 1734 var gården säte för biskopen av Göteborg och från 1834 arrenderades den av Göteborgs stad. Delar av gården blev med tiden andra gårdar och mindre egendomar som Eriksberg, Sandviken (Sörhallen), Wettersvik, Krokäng, Pölsebo och Färjenäs.

Sannegården 1873

Sannegården 1873

På området drevs grustäkt under 1800-talet, fram till 1867 av Ungewitter & Co och därefter av staden. 1905 köptes gården av staden i syfte att anlägga Sannegårdshamnen. Mangårdsbyggnaden förstördes i ett ras år 1911. Idag är Sannegårdens tidigare ägor stadsdelarna Sannegårdshamnen, Sannegården, och Eriksberg.

På 1700-talet fanns sillsalterier och trankokerier i Sandviken (Sörhallen), Eriksberg och Wettersvik. De låg på det område som senare blev Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB (Eriksbergs varv).

Pölsebo och Sannegården 1901

Pölsebo och Sannegården 1901

I Krokäng anlades 1902 en folkpark som kan sägas ha utgjort en föregångare till Liseberg. Vid älven byggdes en brygga och besökarna kom till parken med båt.  Järnvägen som stod färdig mellan Sannegårdshamnen och Pölsebo 1934 skar av parken från älven och en blev då blev svårtillgängligare från älvstranden. Samma år lades parken ner och kvarvarande delar av parkens område söder om järnvägen svaldes av Eriksbergs varv medan resten blev en vanlig park som finns än idag norr om järnvägen mellan Bräcke i väster och Sannegårdens bostadsområde i öster och norr.

Sannegården och Eriksberg

Sannegården och Eriksberg 1932

I Pölsebo skapades med tiden en större rangerbangård för att serva hamnens behovs.  Den ska rivas och järnvägen ska läggas i tunnel mellan Sannegårdshamnen och ivarsmotet i Färjenäs/Rya så att kopplingen mellan Krokängsparken och Älvstranden återskapas.

Eriksbergs varv startade vid mitten av 1850-talet och växte till ett storvarv åren 1915-1925. Varvet kom så småningom att omfatta nästan hela området mellan Sannegårdshamnen och Färjenäs med undantag av mindre områden där det låg andra industrier som exempelvis Mårten Pehrssons Valskvarn och Lundby Mekaniska Verkstad. Eriksbergs varv avvecklades i slutet av 1970-talet och kvarnen stängdes 2001.

Idag är kvarnen ombyggd till bostäder och större delen av varvsområdet också ombyggt till bostäder. Det är detta område söder om järnvägen mellan Sörhallsberget i öster och bassängen under bockkranen i väster som idag utgör stadsdelen Eriksberg. Bebyggelsen består av flerfamiljshus med hyresrätter och bostadsrätter byggda från 1990 och framåt.

Sannegården är området söder om Stålhandskegatan kring Lundby nya kyrka och där Eriksbergs centrum ligger. Huvuddelen av bebyggelsen utgörs av landshövdingehus, solgårdar (lamellhus) och miljonprogramsbebyggelse. Eriksbergs centrum är byggt i samband med att bostäder byggdes i Eriksberg och kring Sannegårdshamnen.

Sannegårdshamnen var en massgodshamn för kol, salt etc där stora ytor upptogs av högar med kol och annat. Med tiden försvann behovet av denna hamn men först på 2000-talet påbörjade exploatering av området som nu är täckt av flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter.

Idag ingår Sannegårdshamnen, Eriksbergs centrum, Eriksberg, Krokäng, Pölsebo och Färjenäs i primärområdet Eriksberg medan Sannegårdens äldre bostadsområde och huvuddelen av Krokängsparken ingår i primärområde Kyrkbyn.

Eriksberg

416 är primärområde Eriksberg och 414 primärområde Kyrkbyn

 

 

Advertisements

Krokängsparken

Parken anlades ursprungligen 1902 av Göteborgs Socialdemokratiska Arbetarkommun och fungerade sedan som Folkets Park 1903-34. En av de drivande bakom Folkets Park i Krokäng var Herman Lindholm.

Arbetarkommunen arrenderade parken, från början för 15 kronor per söndag, men från 1915 lyckades man arrendera direkt av staden och fem år i taget. Innan Krokäng blev nöjesplats fick arbetarkommunen tillåtelse att disponera en ekbacke på den plats där Annedalskyrkan står. Där ordnades dans och annan underhållning, vilket invigdes den 2 juni 1892. Försöket slog inte väl ut.

Folkparken i Krokäng var öppen endast på söndagar och det anordnades morgonturer med färjor varefter besökarna tågade med musik och under fanor fram till festplatsen. Programmet bestod av politisk agitation blandad med nöjen som dansbana, karusell, skjutbana och boll- och ringkastning. Man kunde köpa varmkorv, cigarrer, karameller och gå på café. Det bjöds på artistuppträden av såväl amatörer som större stjärnor. Under 1910-talet spelades också allt mer teater, främst folklustspel, komedier och farser.

Parken tjänade dessutom som samlingsplats för strejkande och lockoutade arbetare, speciellt under storstrejken 1909.

Hjalmar Branting talar i Krokängsparken 1912.

Hjalmar Branting talar i Krokängsparken 1912.

År 1923, samtidigt som Liseberg gjordes till nöjesfält, bildades AB Folkparken, med arbetarkommunen som största ägare, för att driva parken. Staket sattes upp runt området för att kunna ta inträde. Men populariteten dalade och 1934 gick bolaget i konkurs då konkurrensen från det 1923 anlagda Liseberg hade blivit för stor. Alla anläggningar revs och sedan dess är Krokäng en vanlig park, som kännetecknas av ett ovanligt rikligt bestånd av hassel och gamla ekar. Parkytan är idag 7,5 ha.

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Herman Lindholm

Herman Lindholm

Herman Lindholm

Nils Herman Lindholm, född 17 mars 1875 i Malmö, död 24 december 1955 i Örgryte, Göteborg, var en svensk kommunpolitiker, snickare och grundare av nöjesfältet Liseberg samt dess direktör under perioden 1931-1942.  Föräldrar var timmergesäll Jöns Håkansson Lindholm och Bengta Nilsdotter. Han gifte sig den 30 maj 1902 i Göteborg med Emilia Josefina Gustafsson (1879-1966), dotter till Carl Fredrik Gustafsson och Albertina Josefina Jonsson.

Som Lisebergsdirektör förde han en publikvänlig prispolitik. Under hans tid kunde publiken avnjuta världsstjärnor som Maurice Chevalier och Marlene Dietrich för 1 krona och 25 öre. Han efterträddes som Lisebergsdirektör av Einar Ekström.

Lindholm var initiativtagare till Veckans Revy samt Krokängsparken i Eriksberg.

Efter tre år i folkskola och tjänst somvallpojke, brödutkörare, vedhuggare och bageribiträde 1887-1889 var han möbelsnickarlärling i Malmö 1890-1895, möbelsnickargesäll i Stockholm 1895-1897, i Norrköping, Örebro, Karlstad, Uppsala, Umeå, Luleå och Malmberget 1897-1899 och i Göteborg 1899-1908. Han var från år 1900 ombudsman för träarbetarnas samorganisation i Göteborg och därefter bland annat ordförande i Göteborgs arbetarekommun 1901-1908, kamrer vid Göteborgs arbetareförening 1908-1950 samt verkställande direktör för Lisebergs AB 1931-1942:

Göteborgs Arbetarekommun hade redan tidigare arrangerat fester och fått in en del pengar. Det var angeläget att utöka denna verksamhet för att få ekonomin i balans och därmed trygga kommunens fortsatta existens.

I en intervju berättade Herman Lindholm:

– I Slottsskogen var det för högtidligt att promenera: det behövdes en plats där man kunde komma ut i det gröna på ett friare sätt, tänkte jag och så hittade jag en vacker däld i Krokäng på Hisingen. Här skall jag göra en folkpark, så sant som jag heter Herman Lindholm. Och så blev det.

Efter åtta år som ordförande för Göteborgs Arbetarekommun lämnade han den posten – och blev i stället kamrer för Göteborgs Arbetareförening. Arbetarekommunen hade övertagit ansvaret för Arbetareföreningen och när föreningens slottsliknande nybygge vid Järntorget stod klart 1909 flyttade Arbetarekommunen från Folkets hus vid Skanstorget till det nybyggda huset vid Järntorget.

Nu blev Lindholms uppgift – med titeln kamrer – att organisera föreningen som ett Folkets hus. Han och hustrun fick en lägenhet i samma hus som han hade sin arbetsplats. Det var praktiskt, han behövde inte lämna huset när han skulle sköta expeditionen eller gå på sammanträden.

[…]

 

Med åren åtog han sig allt fler kommunala och andra uppdrag. Under förberedelserna för stadens jubileumsfirande 1923 satt han i Jubileumskommittén. Under den tiden diskuterades hur besökarna skulle roas. Frågan var: borde inte staden ha ett ”folknöjesetablissement”.

Egendomen Liseberg var sedan 1908 i stadens ägo och nog skulle den kunna förvandlas till en nöjespark, menade Lindholm och satte sig (1916) och skrev, tillsammans med stadsfullmäktiges ordförande Axel Carlander, den motion som ledde till att Liseberg blev göteborgarnas Folkets park. Lindholm tog många av de initiativ som ledde till att Liseberg blev den ledande nöjesparken i Norden. Cabarethallen, Veckans Revy och Rotundan var t.ex. till stor del hans verk.

Lindholm var ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 30 november 1906 till 1926, varav som vice ordförande 10 april 1919 till 1923 och ordförande 1924-1926. Under många år var han ensam socialdemokrat och ensam arbetare i fullmäktige. Vidare var han ledamot av styrelsen för arbetsförmedlingen i Göteborg 1902-1903 och 1906-1907, av drätselkammarens andra avdelning 1915-1924, varav som ordförande 1919-24, av styrelsen för Bostads AB Framtiden 1915-35, varav som verkställande ledamot i styrelsen 1915-1935 och ordförande 1926-1935, av styrelsen för Bostads AB Nutiden 1917-1950, hela tiden som vice ordförande.

Han var ledamot av styrelsen för Göteborgs Frihamns AB 1920-1934, hela tiden som vice ordförande, av styrelsen för Slottsskogsvallen 1923-1925, av järnvägsrådet 1923-1925, av styrelsen för Göteborgs Restaurant AB 1923-1925, av styrelsen för AB Göteborgssystemet 1923-1929, av styrelsen för Göteborgs Flyghamns AB (senare Torslanda flygfält) 1923-1942, varav som ordförande 1929-1942, av styrelsen för Olof och Caroline Wijks stiftelse 1925-45, varav som vice ordförande 1939-1945, av styrelsen för Lisebergs AB 1925-1943, varav som ordförande 1925-1930 och av byggnadsnämnden 1927-1934.

Lindholm var huvudman för Göteborgs Sparbank 1925-1938, revisor för AB Göteborgssystemet 1907-1909, för Drätselkammaren i Göteborg 1912-1913 och för AB Göteborgs Skeppsdockor 1915-1917. Han var ordförande i styrelsen för AB Folkets Hus från 1905, i styrelsen för Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar 1905-1930, i AB Radiotjänsts Göteborgskommitté, i Aeroklubben, i Göteborgs Flygsällskap och i Ekedalens Bostadsförening samt vice ordförande i Byggnadsföreningen Haga och Byggnadsföreningen Redbergsgården.

Huvuddelen av texten från Wikipedia