Djupedal

Del 7 av 22 i serien Kåkstäder

Del 7 av 22 i serien KåkstäderDär Linnégatan går idag gick tidigare en bäck som hette Djupedalsbäcken. På sluttningarna på bägge sidor växte det fram kåkstäder i början och mitten av 1800-talet. Skansbergets södra sida låg utanför Göteborg stads marker Läs hela inlägget Djupedal

Advertisements

Albostaden

Del 4 av 22 i serien Kåkstäder

Del 4 av 22 i serien KåkstäderAlbostaden var en träkåksbebyggelse som oplanerat växte upp i de nordvästra delarna av Krokslätt Nordgårdens ägor. Området som låg i norra delen av det som idag är Annedal invid gränsen till Göteborg började bebyggas Läs hela inlägget Albostaden

En guide till Göteborgs stadsdelar – Olivedal och Kommendantsängen

Masthugget, Stigberget, Masthuggsbergen, Linnéstaden, Långgatorna, Olivedal, Vegastan och Kommendantsängen är beteckningar som används för delar av det område som här ska beskrivas. De överlappar till stor del varandra. Det är ett av de områden där stadsdelsbeteckningar är mest förvirrande i Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Olivedal och Kommendantsängen