Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

KF

AB Göteborgs Ris & Valskvarn

Del 2 av 6 i serien Kvarnar och bagerier

AB Göteborgs Ris & Valskvarn grundlades 1898 vid Sörhallen på Hisingen med danska Østasiatiske Kompagni (ØK) som huvudägare med 50% av aktierna. i styrelsen satt Isak Glückstadt och H.N. Andersen. VD var O. Gyllenhammar.

Vid starten var antalet anställda 70 stycken men det ökade snart till omkring. Kvarnen malde i huvudsak havre och sålde dem med varumärket Gyllenhammars samt tillverkade produkter av importerat ris. 1922 lades dock företaget ner då det inte längre var lönsamt.

Efter nedläggningen togs företagets lokaler över av Kooperativa Förbundet (KF) för kafferosteriverksamhet. Stokkebys kvarn i Agnesberg tog över produktionen av havregryn. På 1960-talet togs lokalerna i Sörhallen över av Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. 1986 byggdes lokalerna om till kontorslokaler och fastigheten fick namnet Sörhallen.

Sörhallen

Sörhallen

Andra källor: A. Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Advertisements

Gösta Osvald

Gustaf (Gösta) Osvald Osvald, civilingenjör, direktör, Gislaved, född i S:t Peder (Lödöse), Älvsborgs län, 27/2/95 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Bror till till Hugo OsvaldIngrid Osvald, Karin Kihlman, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Gift 1922 med Anna Janson, f. 1893, dotter till sjökapten Mauritz Janson och Jenny Dannberg. Dog 1982.

Examen från CTH 916, driftsingenjör på AB Astra 1917-21 (dirassist. 1920-21), ch. f. AB Syntes, Nol, 1921-23, ingenjör i AB Wilh. Dahl & Co, Stockholm, 1923-29, driftsingenjör 1929-31, disponent 1932-43 och VD i Svenska Gummifabriks AB Gislaved från 1952. VD i Karlholms AB 50-51, styrelseledamot i KF och dess dotterföretag 43-54, i Sv. Oljeslageri AB (SOAB) från 1948, insp. f. kommun, mellanskola och samrealskola från 1942 i Gislaved.