Bengtas café

Bengtas Café låg ursprungligen vid Näckrosdammen under Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Året därpå flyttade verksamheten in på Liseberg. Där levde caféet kvar ända till 1986 då det revs för att ge plats åt Järnvägsrestaurangen och Lisebergbanans stationsbyggnad. Trots det dåliga Fortsätt läsa Bengtas café

Advertisements

Renströmsparken (Näckrosdammen)

Renströmsparken med näckrosdammen anlades till Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Parkens yta är ca 1,3 ha. Platsen används ibland för utomhuskonserter och utomhusbio, oftare på 1970-talet och 1980-talet än idag. I slutet av 1960-talet centrum för den illegala haschhandeln i Göteborg. Fortsätt läsa Renströmsparken (Näckrosdammen)

Jubileumsutställningens bergbana

Bergbanan som byggdes för Jubileumsutställningen 1923 var en bana på räls uppför berget till fyrtornet i nuvarande Johanneberg. Den byggdes och drevs av företaget AB Nordströms Linbanor. Fundamenten för bergbanan finns ännu kvar. Bergbanan hade två vagnar som gick på Fortsätt läsa Jubileumsutställningens bergbana

Jubileumsutställningens linbana

Linbanan som byggdes under Jubileumsutställningen 1923 gick över Södra vägen mellan Historiska utställningen och nöjesfältet Liseberg. Den östra stationen låg nordväst om Lisebergs gamla huvudbyggnad. Linbanan trafikerades av två gondoler. Varje gondol hade plats för 12 passagerare, vilket senare utökades Fortsätt läsa Jubileumsutställningens linbana

Jubileumsutställningen

Planer för en större utställning hade funnits i Göteborg under en längre tid. Den 15 maj 1914, invigningsdagen för Baltiska utställningen i Malmö, framställdes på ledarplats i konservativa Göteborgs Morgonpost förslaget att man skulle högtidlighålla stadens 300-årsminne med en utställning. Detta ledde fram till att stadsfullmäktiges Fortsätt läsa Jubileumsutställningen

Jubileumsutställningens område 1923

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 anlades på mark som tillhörde Göteborgs stad men som tidigare varit utarrenderad. Marken var uppdelad på landerierna Lyckan, Johanneberg, Liseberg och Södra Burgården. Dessutom användes Excercisheden för Jubileumsutställningen. Lyckans landeri revs. Huvudområdet för utställningen låg på Fortsätt läsa Jubileumsutställningens område 1923