Tobissons – fastighetsklippare

I Göteborg på 1970-talet fanns det en rad med obskyra fastighetsägare i centrala staden. Medan miljonprogramsområdena, såväl i förorterna som i centralare delar av Göteborg ägdes av de allmännyttiga och kommunalägda bolagen Bostads AB Poseidon, Familjebostäder och Göteborgs Bostads AB … Läs mer

Johanneberg

Johannebergs landeris huvudbyggnad låg och ligger fortfarande vid Korsvägen i Göteborg. En av de tidigaste kända ägarna var skräddaren Georg Printz, riksdagsman för borgarståndet 1771-72. Efter honom beboddes gården av Börje Norling, gift med Wilhelmina Winberg. De hade sonen Sven Adolf … Läs mer

Gibraltar

Gibraltar är en herrgård i Göteborg som ursprungligen låg på den kulle där Chalmers bibliotek idag finns. I början av 1800-talet ägdes Gibraltar som då låg utanför Göteborgs stad i Örgryte socken av köpmannen David Idberg. Gården tillhörde på 1840-talet familjen … Läs mer