Tuve by

Tuve by bestod redan på 1550-talet av tre gårdar (hemman), från 1600-talet kända som Nordgården, Stommen (Prästgården) och Sörgården. Nordgården gavs år 1668 till Erik Brunnius som vederlag (betalning) för ägor som tagits från honom vid Gullbergs skans (Skansen Lejonet). 1697 var … Läs mer

Bergsgården (Tuve)

Bergsgården i Tuve som är känd från början av 1600-talet var urpsrungligen en kyrkoegendom. 1630 tycks den ha övertagits av den dåvarande kyrkoherden för då blev gården skattegård och 1647 var prästens son Anders Kloo ägare ihop med sin mor. Den halva modern ägde förpantades och … Läs mer

Bräcke

Gård i Lundby socken känd sen 1500-talet. Kallades i gamla tider ofta Bräckö. Kronogård (dvs statlig mark) fram till åtminstone 1621, därefter skattegård vilket den var fortfarande år 1725 trots att gården redan 1647 köpts av ägarna till Holms säteri. Ägdes 1673 av G. Leijoncrantz … Läs mer