Villa Ekman

Endast för medlemmar

Advertisements

Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod

Del 5 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 5 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Äldst bland alla systematiserade försäkringsarter är sjöförsäkringen. Detta gäller icke blott utlandet, utan äfven vårt land, där den blef föremål för lagstiftningsåtgärder redan genom 1667 års sjölag, som innehåller en Fortsätt läsa Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod

Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

Del 1 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 1 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3År 1824 hade en riksbanksfilial inrättats i Göteborg. Men då handelsomsättningen från början af 1840-talet blef allt större och då man liksom kände i luften, att en tid af utveckling Fortsätt läsa Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

AB Sveriges Förenade Konservfabriker

Del 15 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 15 av 18 i serien Sveriges handel och industriEndast för medlemmar

Ekman & Co

Del 16 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Del 16 av 21 i serien 1800-talets handelshusFirma som grundades 1802 av Gustaf Henrik Ekman, Nils-Fredrik Wahlberg och Gustaf Rudolf Prytz för att exportera järn. Den förstnämnde var vid tillfället också ägare av faderns, Peter Ekman III, gamla firma som Fortsätt läsa Ekman & Co

Stiftelsen Johan E Ekmans Minnesfond

Stiftelse vars ändamål är att utgöra en stipendiefond för Handelshögskolan i Göteborg samt för densamma nyutexaminerade civilekonomer. Av fondens avkastning bör årligen 10 % läggas till kapitalet. Resultatet av en donation från Johan E Ekman (1854-1919). Stiftelsen förvaltas av Göteborgs Fortsätt läsa Stiftelsen Johan E Ekmans Minnesfond