Bryggeriet Lejonet

Jakob Dahl drev i början av 1800-talet en bryggerirörelse på Södra Burgårdens landeri. S. A. Svensson övertog därefter bryggeriet. Hans styvson, Johan Björkfeldt, som studerat öltillverkning i Tyskland togs sedan över och ryckte upp det gamla bryggeriet. Han var den förste i … Läs mer

Johan Leonard Björkfeldt

Johan Leonard Björkfeldt (1815-1848) Föräldrarna skildes 1828 och modern gifte om sig med bryggaren Sven Axel Svensson på Södra Burgården i Göteborg. Han studerade vid Chalmerska Slöjdskolan, varifrån han utexaminerades år 1853. Så följde några års praktik vid det svenssonska … Läs mer

Södra Burgården

Södra Burgårdens landeri bildades vid delningen av Burgårdens landeri år 1803 varvid den nya huvudbyggnaden byggdes vid ån strax intill Underås bro. På området fanns dock redan byggnader, däribland bryggeriets lokaler. Bryggeriverksamheten övertogs från Jakob Dahl av Sven … Läs mer

Burgården (Norra Burgården)

Landeriet Burgården uppläts år 1638 till Jan de Bur (Buur, Buer, Johan van Buren) som ursprungligen kom från Nederländerna. Gården (och området) har sitt namn efter honom och det har också bergen söderut från Johanneberg, Buråsbergen, med den där idag liggande stadsdelen Burås. 1671 … Läs mer