Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Israel Jöransson Smedberg

Smedberg

Johan Adolf Smedberg (1753-1793) föddes i Klara församling i Stockholm som son till rådmannen Anders Smedberg (1695-1763) och Helena Charlotta Schmeer (1708-?). Fadern var svåger till Gerhard Willemoth 1680-1764), borgmästare i Nyköping, Mikael Nilsson Grubb, engagerad i Ostindiska kompaniet och Anders Dahlström, framgångsrik handelsman i Stockholm. Johan Adolf Smedberg hade minst tre bröder, Israel Smedberg, Carl Fredrik Smedberg och Olof Smedberg samt en syster, Maria Charlotta Smedberg.

Han var anställd i Ostindiska Kompaniet och gjorde 4 resor som superkargör, 1781-82 på Drottning Sophia Magdalena, 1784-86 på Gustaf Adolph samt på Drottning Sophia Magdalena igen åren 1787-88 och 1792-94. På den sistnämnda resan dog han under vistelsen i Kanton år 1793. Smedberg var frimurare och den förste ordförandemästaren i Frimurarordens loge i Kanton.

Även brodern Israel Smedberg var anställd i Ostindiska Kompaniet, som matros på Götha Leijon 1750-52. Han dog 1754 i Ostindien.

Flera kusiner på faderns sida var även de anställda i Ostindiska Kompaniet. Den ene, som också hette Israel Smedberg (född cirka 1737), var son till källarmästare Johan Smedberg (1706-44) i Göteborg och Margareta Wising (-1750), arbetade som jungman på Prinsessan Sophia Albertina 1755-56. Margareta Wising gifte om sig med Johan Rundsten, också anställd i Ostindiska Kompaniet.

Även en tredje person  med förnamnet Israel och också han kusin, Israel Jöransson Smedberg (1720-91) var anställd i Ostindiska Kompaniet. Han var son till rådmannen Jöran Smedberg (1696-1761) i Uppsala och Margareta von Langenberg (1705-1764) samt gift med Elisabeth Waldenström (1730-1804).  Den första resan till Ostindien gjorde han som volontär på Götheborg 1743-45 och sedan vara han hovmästare på Calmar 1746-48. Därefter var han buteljör på Hoppet 1752-54, Prinsessan Sophia Albertina 1758-59 och Finland 1762-63.

Flera av döttrarna till Helena Charlotta Schmeers bror Johan Henrik Schmeer, dvs kusiner till Johan Adolf Smedberg, var gifta med personer som hade kopplingar till Ostindiska kompaniet. Christina Charlotta Schmeer (1735-84) var gift med Daniel Pettersson i dennes första äktenskap. Hans bror Johan Fredrik Pettersson (1725-?), var superkargör i Ostindiska kompaniet och gift med Sara Maria Liedberg, och Anna Maria Schmeer (1733-84) var gift med direktören i Ostindiska kompaniet, Jacob Schutz (1709-72), i dennes andra äktenskap.

I nederländska Ostindiska Kompaniet, VOC, arbetade en Emanuel Smedberg som lättmatros på skeppet Eik en Linde, på en resa till Batavia 1787. Han reste tillbaka med Goede trouw år 1789. Sannolikt också på den resan som matros. Om han är släkt med här beskrivna Smedberg-familj är okänt.

Advertisements