Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Investor

Bohusbanken

Bohusbanken grundades 1919 i Göteborg och hade ända till 1979 bara ett kontor. I Göteborg. Banken kom tidigt i familjen Wallenbergs händer och var specialinriktad på rika personer samt medelstora företag som kunder. För att få ett konto i banken fanns det en minsta gräns på den förmögenhet man hade att placera. Det är troligt att Wallenbergs intressen i Bohusbanken successivt tillkom, dels först när Franckes imperium (se nedan) gick i konkurs i slutet av 1800-talet (1885), dels när man på 1960-talet tog kontrollen över NK och Turitz.

1963 kontrollerade familjen Wallenbergs investmentbolag AB Investor direkt och indirekt via dotterbolaget AB HNJ Intressenter 50 % av rösterna. Jacob Wallenberg ägde personligen 1% Övriga större aktieägare var bl.a. AB Turitz & Co med 26% av aktierna och rösterna. Wallenberg kontrollerade också detta bolag via dess moderbolag AB Nordiska Kompaniet (NK).

HNJ Intressenter var ett tidigare järnvägsbolag (Halmstad-Nässjö Järnvägs AB, HNJ) i vilket familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank var stora ägare efter konkursen i Göteborgs Handelskompani (ägt av D.O. Francke) år 1885 och den efterföljande rekonstruktionen av Halmstad-Jönköpings Järnvägs AB via den nya bolagsbildningen Halmstad-Nässjö Järnvägs AB (HNJ). Vid förstatliganden av HNJ år 1945 så förstatligades inte bolaget utan bara banorna. Bolaget förblev i familjen Wallenbergs kontroll som dotterbolag till AB Investor och senare till Incentive AB och blev alltså ett verktyg för kontrollen över Bohusbanken.

1979 hade Bohusbanken endast 15 anställda, men några år senare hela 60 och dessutom ett kontor i Stockholm också. 1989 köpte banken Nordia Fondkommission, ett företag som grundades tre år tidigare av Staffan Persson. Vid denna tid hade AB Turitz & Co och dess aktiepost i Bohusbanken hamnat under familjen Ax:son Johnsons kontroll då denna familj då var ägare till det tidigare Penserkontrollerade JS Saba (då moderbolag för NK, Åhlens med flera företag). 1993 såldes dock hela Bohusbanken till försäkringsbolaget WASA och blev WASA Bank. Tre år senare fusionerade WASA försäkring med Länsförsäkringar och WASA Bank med Länsförsäkringar Bank.

Idag är Bohusbanken ett av de lokala varumärken Den Danske Bank använder sig av och banken har inget gemensamt med den ursprungliga Bohusbanken.

Läs mer: GP,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Advertisements

Röhss – trä och bomull

Del 5 av 26 i serien Göteborgskapitalet

Familjen Röhss kom ursprungligen från Tyskland (Schleswig) och till Göteborg flyttade två söner till Johan Gottlob Röhss (1766-1842), Wilhelm Röhss (1796-1858) och Heinrich Cornelius Röhss (1778-1856). Förmodligen flyttade också tre kusiner till dessa två också till Göteborg. Alla med namnet Röhss härstammar från dessa till Göteborg inflyttade släktingar från Tyskland.

Wilhlem Röhss kom till Sverige år 1827 och bildade året därefter firma tillsammans med Johan Gabriel Grönvall under namnet Grönvall & Röhss. Denna firma var också ägare till av Wilhelm Röhss år 1827 startade färgeriet Levanten vid Mölndalsån. 1839 utträde J.G. Grönvall ur firman och Elis Fredrik Brusewitz inträdde istället. Firman fick nu namnet Röhss & Brusewitz. Denna firma tog hand om inhemsk handel och industriverksamhet och J.G. Grönvall & Co tog hand om rederi- och importverksamhet.

Firman Röhss & Brusewitz sysslade snart med kaffe- och bomullsimpart och engagerade sig snart i Rosenlunds spinneri när detta startades år 1847. Wilhelm Röhss lämnade firman 1853 och bildade en ny firma Wilh. Röhss & Co. Detta företag övertog andelarna i Rosenlund och Levanten.

Sonen till Wilhelm Röhss med samma nann, ofta kallad d.y., Wilhelm Röhss d.y. (1834-1900) inträdde 1857 i faderns firma som nu inriktade sig på trävaruexport och bomullsimport. År 1858 dog Wilhelm Röhss d.ä. och 1860 gick hans andre son, August Röhss (1836-1904) in i firman. Bägge bröderna var politiskt aktiva i Göteborg och på andra sätt. De donerade bland annat grundplåten till Röhsska museet i Göteborg. En syster, Emilia Röhss (1843-1896) till August och Wilhelm d.y. var gift med Carl Wijk (1839-1907)

Wilhelm Röhss d.y.

Wilhelm Röhss d.y.

Snart kom man att etablera sig i Norrlands skogsindustri och där samarbetade man med två andra företagarfamiljer med tyskt ursprung, familjen Kempe och Bünsow. Familjeföretaget investerade till exempel tillsammans med en av bröderna Kempe i de sågverk som så småningom (1881) skulle bli Ljusne-Woxna AB och 1861 grundade man tillsammans med Fr. Bünsow Skönviks AB i Sundsvallstrakten. Detta bolag övertog allteftersom också Östrands, Ortvikens (1893) och Stafre sågverk.

Förutom i familjefirman och företag där denna var delägare engagerade sig bröderna även i många andra företag, som Bergslagernas Järnvägs AB och Göteborgs Enskilda Bank, från 1903 Göteborgs Bank. Dessutom, som exempel, i Ahlafors Nya Spinneri AB liksom i järnbruket Gammelkroppa AB, i Långeds AB (främst ägt av familjen Waern) och en del andra företag. Bruket i Gammelkroppa nedlades 1906 och där ligger numera en skogsskola.

1902 började så firman verksamhet att avvecklas och när August Röhss dog 1904 avvecklades det sista av familjeföretagets verksamhet. Familjen har sen dess inte tillhört den svenska storfinansen.

Andra kända personer med namnet Röhss var riksdagspolitikern Harald Röhss (1838 – 1902) som också ägde godset Munkeberg utanför Hjo, Emilia Wilhelmina Röhss (1845-?) gift med Gilbert Hamilton, ägare till Hönsäter på Kinnekulle och Hugo Röhss, under många år chef i Försäkrings AB Atlantica dit han kom 1936 och som han lämnade 1979. Dvs i 43 år. Hugo Röhss var son till Christian Röhss, vice VD i Atlantica från bolagets start 1916 och några år framöver.

Sonen till Hugo Röhss, Johan Röhss (1958-) har idag en del uppdrag inom Wallenbergssfären, han representerar sålunda Investor i bland annat göteborgsföretaget Mölnlycke Health Care. Ett bolag med ursprung i den göteborgska textilindustrin och familjen Marks företagande.

Läs mer: AV, Fri Köpenskap, AB, Orrholmen,