Gasverket på Hultmans holme

Beslut om att bygga ett nytt gasverk på Hultmans holme togs av Göteborgs stadsfullmäktige den 15 september 1887 för att ersätta det gamla gasverket vid Rosenlund. Gasverket inklusive en äldre gasklocka inne på området år 1902. Arkitekt var Georg Krüger, och planerna var … Läs mer

Skanskaskrapan (Läppstiftet)

Skanskaskrapan kallas så då den från början innehöll Göteborgskontoret för byggbolaget Skanska men det kallas också Läppstiftet. Det officiella namnet är Lilla Bommen vilket dock är samma namn som platsen där huset står. Huset upptar dessutom delar av det tidigare kvarteret Guldet på … Läs mer

Hultmans holme

Den norra delen av Gullbergsvass började dock fyllas ut tidigare och blev till en holme långt innan det egentliga Gullbergsvass fylldes och bebyggdes med järnväg. Redan i slutet av 1700-talet hade man öster om Lilla bommen genom pålning och utfyllnad i den här grunda älven bildat … Läs mer

VGJ:s banor och bangårdar i Göteborg

Den 1 januari 1900 öppnades Västergötland—Göteborgs järnvägar ochVästgötabanans station i Göteborg för trafik. Persontågstationen låg på Mårten Krakowsgatan vid Lilla Bommen på Hultmans holme och godstationen på samma gata vid Falutorget. En rangerbangård med lokstallar … Läs mer