Fattigförsörjningsinrättningen

Fattigförsörjningsinrättningen fanns på 1770-talet vid Mellangatan 12-16 i Haga (Göteborgs arbets- och fattighus, genom donation av Niclas Sahlgren), från 1799 Götheborgs Arbetshus- och Fattigförsörjnings-Anstalt. Det fanns vid denna tid också ett fattighus invid Mariakyrkan på Stampen. De två ska inte förväxlas. 1806 flyttade inrättningen Läs hela inlägget Fattigförsörjningsinrättningen

Advertisements