Gustaf Daniel Björck

Gustaf Daniel Björck, f. 30 maj 1806 i Göteborg, d. 3 jan. 1888 därstädes. Föräldrar: lektorn, sedermera professorn Elias Daniel Björck och hans maka i första giftet Elisabet Ulrika Santesson. Halvbror till Albert Björck och Adolf Leopold Björck. Åtnjöt undervisning i hemmet och … Läs mer

Gustaf Henric Ekman

Gustaf Henric Ekman, född i Göteborg 24 november 1774 , död samma plats 15 januari 1847, var en svensk affärs- och kommunalman, som tillhörde göteborgssläkten Ekman. Han bildade 1802 handelshuset Ekman & Co., som ännu består, och inköpte 1813 Lesjöfors järnbruk, som under ledning av … Läs mer

Johan Jacob Ekman

Johan Jacob Ekman, född 30 januari 1771 i Göteborg, död 18 november 1814 i Göteborg, var en svensk läkare och konstsamlare. Han tillhörde Göteborgssläkten Ekman och var från 1804 överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Johan Jacob Ekman var son till handlanden Peter … Läs mer

Ekman, del 2 – sill och järn

Peter Ekman (III, 1740-1807) inträdde 1761 i fadern Peter Ekmans (II) handelsfirma som var fokuserad på trävaru- och järnhandel. Innan dess hade han varit praktikant på ett handelshus i Amsterdam och arbetat på Christian Arfvidssons firma. Han grundade också en egen affärsverksamhet som … Läs mer