Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen, Västgötagatan-Smålandsgatan-(Ernst Fontells plats)-Bohusgatan i stadsdelen Heden, bebyggdes först 1907-08 då Göteborgs Elektricitetsverk byggde en transformatorstation i kvarteret som ligger invid det nuvarande polishuset. 1923 Därefter tycks kvarteret sakta men … Läs mer

Kvarteret Opalen

Kvarteret Opalen, Sten Sturegatan-Engelbrektsgatan-Skånegatan-Burgårdsplatsen, var det första kvarteret som bebyggdes öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvartet var i likhet med de andra kvarteren öster om Heden från början tänkt att … Läs mer

Kvarteret Safiren

Kvarteret Safiren, Sten Sturegatan-Hallandsgatan-Skånegatan-Engelbrektsgatan (idag en del av kvarteret Rubinen), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret exploaterades 1883 av J.A. … Läs mer