En guide till Göteborgs stadsdelar – Heden

Söder och öster om fästningsstaden Göteborg fanns från början stora marker som ägdes av Göteborgs stad. Det var de så kallade donationsjordarna. Även det egentliga Masthugget, Pustervik, Haga, Vasastaden, Lorensberg, Stampen, Gullbergsvass, Olskroken, Bagaregården och Gamlestaden ingick i dessa marker. Gullbergsvass var sankmark Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Heden

Advertisements

IS Lyckans Soldater

Idrottssällskapet Lyckans Soldater grundades 12 oktober 1883, huvudsakligen av elever vid Göteborgs realgymnasium bland dem Carl Blidberg vars familj innehade landeriet Lyckan. En annan av grundarna var Ernst Roberg som lärt sig spela fotboll i England och var den som införde fotboll Läs hela inlägget IS Lyckans Soldater

Yxmorden i Göteborg år 2001

Del 5 av 9 i serien Historiska brott

Del 5 av 9 i serien Historiska brottRoger Karlsson och Lars Hansson drev enligt uppgifter i media en restaurang i Halmstad ihop (Harleys). Den startades 1995 men gick dock inte så bra, fick ekonomiska problem och gick i konkurs. Lars Hansson Läs hela inlägget Yxmorden i Göteborg år 2001

Milow – Dicksonska lantgården

Del 17 av 33 i serien Landerier

Del 17 av 33 i serien LanderierLåg invid landerierna Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefäe där Engelbrektsgatan går idag. Huvudbyggnaden vette mot Heden medan det mot Södra vägen var  en kringbyggd gård med Läs hela inlägget Milow – Dicksonska lantgården

Rosengård

Del 16 av 33 i serien Landerier

Del 16 av 33 i serien LanderierRosengård var ett landeri i Göteborg som troligen tillkom i början av 1800-talet. Huvudbyggnaden låg vid Södra Vägen tvärs över från Lorensbergstomten. Ägare under en följd av år var packhusinspektorn och tullförvaltaren J.E. Lange. Lange Läs hela inlägget Rosengård

Hedås (Stora Hedås)

Del 15 av 33 i serien Landerier

Del 15 av 33 i serien LanderierLanderi i Göteborg som låg där Hedåsgatan nr 13 ligger idag. Omtalades först i början av 1800-talet i samband med tobaksodling. Ägare vid den tidpunkten var vinhandlaren A.H. Evers som ju också var ägare på Lorensberg åren Läs hela inlägget Hedås (Stora Hedås)

Katrinetorp

Granne med Exercishuset i hörnet Sten Sturegatan-Parkgatan låg en liten egendom som hette Katrinetorp, eller Loppetorpet som det kallades i folkmun. Här hade GAIS friidrottare sitt första omklädningsrum, detta delade man broderligt med Lyckans Soldater Huvudbyggnaden revs i samband att Lantbruksutställningen byggdes år Läs hela inlägget Katrinetorp