En guide till Göteborgs stadsdelar – Heden

Söder och öster om fästningsstaden Göteborg fanns från början stora marker som ägdes av Göteborgs stad. Det var de så kallade donationsjordarna. Även det egentliga Masthugget, Pustervik, Haga, Vasastaden, Lorensberg, Stampen, Gullbergsvass, Olskroken, Bagaregården och Gamlestaden ingick i dessa marker. Gullbergsvass var sankmark Läs hela inlägget En guide till Göteborgs stadsdelar – Heden

Advertisements

IS Lyckans Soldater

Idrottssällskapet Lyckans Soldater grundades 12 oktober 1883, huvudsakligen av elever vid Göteborgs realgymnasium bland dem Carl Blidberg vars familj innehade landeriet Lyckan. En annan av grundarna var Ernst Roberg som lärt sig spela fotboll i England och var den som införde fotboll Läs hela inlägget IS Lyckans Soldater

Yxmorden i Göteborg år 2001

Del 5 av 13 i serien Historiska brott

Del 5 av 13 i serien Historiska brottRoger Karlsson och Lars Hansson drev enligt uppgifter i media en restaurang i Halmstad ihop (Harleys). Den startades 1995 men gick dock inte så bra, fick ekonomiska problem och gick i konkurs. Lars Hansson Läs hela inlägget Yxmorden i Göteborg år 2001

Lilla Hedås

Del 5 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Del 5 av 15 i serien Landerier – Heden och StampenLilla Hedås landeri låg granne med Rosengård invid Engelbrektsgatan öster om Milow-Dicksonska lantgårdens område.. Avstyckades sannolikt i början av 1800 från Stora Hedås, bebyggdes snart därefter. Inlöste troligen av staden Läs hela inlägget Lilla Hedås

Milow – Dicksonska lantgården

Del 4 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Del 4 av 15 i serien Landerier – Heden och StampenLåg invid landerierna Lilla Hedås, Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefär där Engelbrektsgatan går idag. Var i likhet med Lilla Hedås, Rosengård och Fredås Läs hela inlägget Milow – Dicksonska lantgården

Rosengård

Del 3 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Del 3 av 15 i serien Landerier – Heden och StampenRosengård var ett landeri i Göteborg som troligen tillkom i början av 1800-talet. Avstyckat från Stora Hedås. Huvudbyggnaden låg vid Södra Vägen tvärs över från Lorensbergstomten. Ägare under en följd av Läs hela inlägget Rosengård

Hedås (Stora Hedås)

Del 2 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Del 2 av 15 i serien Landerier – Heden och StampenLanderi i Göteborg som låg där Hedåsgatan nr 13 ligger idag. 12:e roten fastighet 87.På egendomen fanns en mangårdsbyggnad redan 1768. Omtalades först i samband med tobaksodling. Ägare i början av Läs hela inlägget Hedås (Stora Hedås)

Katrinetorp

Del 13 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Del 13 av 15 i serien Landerier – Heden och StampenGranne med Exercishuset i hörnet Sten Sturegatan-Parkgatan låg en liten egendom som hette Katrinetorp, eller Loppetorpet som det enligt Fredberg kallades i folkmun. Egendomen tycks ha avskiljts från Lilla Katrinelund Läs hela inlägget Katrinetorp