IS Lyckans Soldater

Idrottssällskapet Lyckans Soldater grundades 12 oktober 1883, huvudsakligen av elever vid Göteborgs realgymnasium bland dem Carl Blidberg vars familj innehade landeriet Lyckan. En annan av grundarna var Ernst Roberg som lärt sig spela fotboll i England och var den som införde fotboll med de … Läs mer

Yxmorden i Göteborg år 2001

Roger Karlsson och Lars Hansson drev enligt uppgifter i media en restaurang i Halmstad ihop (Harleys). Den startades 1995 men gick dock inte så bra, fick ekonomiska problem och gick i konkurs. Lars Hansson var också delägare i Harleys i Göteborg fram till 1999 då han sålde sin andel och … Läs mer

Lilla Hedås

Lilla Hedås landeri låg granne med Rosengård invid Engelbrektsgatan öster om Milow-Dicksonska lantgårdens område.. Bebyggdes under perioden 1890 - 1910, dvs ungefär samtidigt som den nämnda lantgården … Läs mer

Milow – Dicksonska lantgården

Låg invid landerierna Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefäe där Engelbrektsgatan går idag. Huvudbyggnaden vette mot Heden medan det mot Södra vägen var  en kringbyggd gård med några mindre hus ut mot vägen. Under först halvan av … Läs mer