Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hans Philip Uhrlander

Cronprinsessan Lovisa Ulrica

Endast för medlemmar

Hans Philip Uhrlander

Hans Philip Uhrlander (också stavat Urlander) var superkargör på ostindiefararen Stockholms tredje resa 1745 och på Lovisa Ulricas första resa 1746-47. Döptes 6/1 1720 i Kristine församling i Falun som näst yngsta och sjunde barn till landskamreraren Johan Urlander (död 1740) och hans första hustru Anna Lybecker (1691-1720).

Fadern gifte om sig och fick ytterligare en dotter i sitt andra gifte. Hans Philip Uhrlander skrevs in på Uppsala universitet 1728 men avlade troligen aldrig någon examen.

Hans Philip Uhrlander dog 1747 och ska ha varit förlovad med Elisabeth Campbell (1725-51), dotter till Robert Campbell och Magdalena Bedoire. Hon gifte sig efter Uhrlanders död med affärsmannen Henry Hackson.

Stockholm

Ostindiefarare byggd på Clasons varv i Stockholm. På 260 läster med 28 kanoner och 120 personers besättning.

1:a resan, 6:e expeditionen, till Kanton, dec 1737 – 13/7 1739

Kapten: Didrik Henrik Taube
Superkargörer: Colin Campbell, Gustaf Ross, H. Turloen.

2:a resan, 8:e expeditionen, till Kanton, 5/4 1740 – 18/10 1742

Kaptener: Israel Ekman, Peter Dens
Superkargörer: Gustaf Ross, H. Turloen, Dougald Campbell, Arthur Abercromby

Utdelning 44 %.

Provision i procent av vinsten:

Hans Turloen, 3/5 %
Dougald Campbell, 3/10 %
Arthur Abercromby, 1/4%

Uppgifter om pacotill (fri förning): Förste kapten Israel Ekman 23 804 dlr smt och andre kapten Peter Dens 21 933 dlr smt.

3:e resan, 13:e expeditionen, till Kanton, 9/1 1745 – 12/1 1745

Kapten: Mathias Estbergen
Superkargörer: Henrik König, Nicolas Heegh, Gabriel Beyer, Hans Philip Uhrlander, Carl Kåhre

Förlist vid Shetland på utresan. Fartyget var försäkrat till 98 % för resan till Cadiz så intressenterna kunde få tillbaka sina insatser.