Kvarteret Asken (KFUM-huset)

Kvarteret Asken, Karl Gustavsgatan-Parkgatan-Erik Dahlbergsgatan-Storgatan i Vasastaden, upptas helt av det så kallade KFUM-huset. Huset ritades 1896 av arkitektfirman Lindvall & Boklund i Malmö och byggdes för KFUM Göteborg. Detaljarbetet utfördes dock av Hans Hedlund och byggnaden uppfördes av byggmästare Nathan Läs hela inlägget Kvarteret Asken (KFUM-huset)

Advertisements

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Läs hela inlägget Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Tjänstemannastaden

Del 11 av 11 i serien Villastäderna

Del 11 av 11 i serien VillastädernaOmkring 1872 utarbetades en stadsplan för en tätare villabebyggelse i området mellan Brantdala i öster och Annedal i väster. Tanken var till en början att det skulle bli mer arbetarbostäder i området, men planerna Läs hela inlägget Tjänstemannastaden

Kvarteret Löjtnanten

Kvarteret Löjtnanten, Västra Skansgatan-Haga Östergata-Kaponjärgatan–Haga Nygata bebyggdes 1857-1858 av Dicksonska stiftelsen med enkla trähus. Sex byggnader i två våningar kring en gemensam gård med tvättstuga, avträden och vedbodar uppfördes. Även i kvarteret Kaptenen uppförde stiftelsen trähus och i kvarteret Majoren övertog Läs hela inlägget Kvarteret Löjtnanten

Hagahuset – Allégården

Allégården eller Hagahuset eller Dicksonska folkbiblioteket är ett hus på Södra Allégatan 4 i kvarteret Majoren i Haga. Arkitekt Hans Hedlund ritade huset och byggnadsfirman Ullgren & Friman byggde det. Byggnaden är influerad av 1890-talets medeltidsromantiska ideal och av jugendstilen. Läs hela inlägget Hagahuset – Allégården

Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes Läs hela inlägget Kvarteret Vessingen

Televerket Fjärde Långgatan

Televerkets (då Telegrafverket) byggnad på Fjärde Långgatan 13 (4:9) ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund år 1919, och uppfördes i fyra våningar för sin nuvarande funktion som televäxel. Innehåller idag också kontorslokaler. Det är en av de få kvarvarande Läs hela inlägget Televerket Fjärde Långgatan

Kinesiska muren (byggnad)

Kinesiska muren kallas hela huset på Skeppsbron 4 i Göteborg. Huset uppfördes 1914-1915 för Göteborgs Handelsbank. Det ligger i kvarteret Redaren med fastighetsbeteckningen Inom Vallgraven 50:1. Huset ritades av arkitekterna Hans Hedlund och Björner Hedlund. Huset är indelat i sex Läs hela inlägget Kinesiska muren (byggnad)

Stora Saluhallen

Stora Saluhallen ligger vid Kungstorgets norra del i centrala Göteborg. Initiativtagare till saluhallen var redaktören S. A. Hedlund. Beslut om att bygga hallen togs i Göteborgs stadsfullmäktige den 16 juni 1887. Saluhallen uppfördes 1888-1889 av August Krüger efter ritningar av Läs hela inlägget Stora Saluhallen

Bjurslätts gård

Del 4 av 23 i serien Gårdar i Lundby

Del 4 av 23 i serien Gårdar i LundbyBjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1654 fick häradshövdingen Anders Appelboom såväl Bjurslätt som Tolered att utnyttja. 1653 bytte han bort dem mot två gårdar i Närke Läs hela inlägget Bjurslätts gård