Göteborgs Högre Samskola

I februari 1901 utfärdades ett upprop, där intresserade erbjöds att teckna bidrag till ett reformläroverk för gossar och flickor i Göteborg. På kort tid tecknades ett belopp som skulle täcka verksamheten för de närmaste fem åren. En interimsstyrelse utsågs redan Läs hela inlägget Göteborgs Högre Samskola

Advertisements

Göteborgs sjukhem

Hemmet, eller som det ursprungligen hette, Hemmet för obotligt sjuka, kom till på ett initiativ under våren 1862, då ett antal kvinnor i Göteborg inklusive landshövdingefrun Fåhraeus deltog, anordnade en auktion med handarbeten och annat. Syftet var att bilda en Läs hela inlägget Göteborgs sjukhem

Julius Lindströms stiftelse

Julius Lindströms stiftelse grundades 1874 av Julius Lindström för att bereda fria bostäder åt ”Pauvres honteux”, dvs fattiga från tidigare rika familjer. Ettt antal hus som stod färdiga år 1876 i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata i kvarteret Husaren i Haga byggdes för Läs hela inlägget Julius Lindströms stiftelse

Göteborgs barnbördshus

Redan 1789 upprättades det första barnbördshuset i Göteborg, i form av en barnbördsavdelning (förlossningsavdelning) vid Sahlgrenska sjukhuset. Det förklarades uttryckligen i reglementet för barnbördshuset att barnaföderskorna icke behövde vara försedda med prästbevis. 1855 inrättades en barnmorskeundervisningsanstalt på samma sjukhus, vars Läs hela inlägget Göteborgs barnbördshus

Spångbergska egendomen

Spångbergska egendomen med den Spångbergska trädgården låg från Husargatan västerut över den nuvarande Sprängkullsgatan och upp på Spekeberget (idag Nilssons berg). Huvudbyggnaden som uppfördes 1858 ligger än idag kvar på Husargatan 46 i kvarteret Sappören. Egendomen är uppkallad efter kamrer Läs hela inlägget Spångbergska egendomen

Hagabranden 1859

Den sorgligt ryktbara “Femkanten”, som före år 1835 utgjorde en avdelning av s. k. Fattigbaracken och sedan utgjorde en tillflyktsort för dräggen av samhällets befolkning, hade helt nyligen fått en helt annan gestalt, tack vare de kapital som därpå nedlagts. Det gamla till Läs hela inlägget Hagabranden 1859

Kvarteret Grenadieren

Kvarteret Grenadieren, Skolgatan-Pilgatan-Husargatan-Skanstorget, bebyggdes redan på 1600-talet. Allt eftersom, med start på 1850-talet byttes den äldre träkåksbebyggelsen ut mot större trähus och landshövdingehus. Av dessa finns idag fem stycken bevarade i den södra delen av kvarteret. Husen renoverades och byggdes Läs hela inlägget Kvarteret Grenadieren

Biografen Rio

Rio öppnade i mars 1940 i ett nybyggt funkishus på Landsvägsgatan (kvarteret Trumslagaren) i Haga. Vid öppnandet hade biografen 198 platser. Tanken hos de först ägarna, Harry Blomberg och Paul Lindberg, var att de skulle köra reprisvisningar av populära filmer. Läs hela inlägget Biografen Rio

Kvarteret Trumslagaren

Kvarteret Trumslagaren, Risåsgatan-Landsvägsgatan-Bergsgatan (inklusive det som idag är Bulteklubbsgatan)-Skansberget. Fört att förstå detta kvarters utbredning är det viktigt at veta hur Bergsgatan gick tidigare. Från Linnégatan fram till Mellangatan gick den precis som idag, sedan sträckt den sig rakt igenom Läs hela inlägget Kvarteret Trumslagaren

Kvarteret Hornblåsaren

Kvarteret Hornblåsaren, Linnégatan-Bergsgatan-Landsvägsgatan, i Haga, Bebyggdes med 3 stenhus och 2 landshövdingehus i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet efter att Linnégatan lagts ut. Innan dess var det bebyggt med små träkåkar. Tidigare bebyggelse med trähus från slutet av 1700-talet Läs hela inlägget Kvarteret Hornblåsaren