Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborgs domkyrka

Kvarteret Domkyrkan

Under Göteborgs första år hölls gudstjänsterna i en liten provisorisk träkyrka placerad med gaveln mot Kungsgatan så att den inte skulle hindra byggandet av den stenkyrka, som grundlades 1626 och stod färdig 1630. Kyrkan skadades i branden 1721, men murarna var oskadade och den bygge upp igen med de gamla murarna som bas.

I branden 1802 skadades domkyrkan så allvarligt att den fick rivas. Först 1815 stod den nya kyrkan, dagens kyrka, färdig. På tomten fanns också intill 1802 profan bebyggelse längst i väster mot Västra hamngatan. Ett gymnasium och trivialskola samt tre bostadstomter.

Rote 3, tomt 31, Kreuger

Göteborgs domkyrka

Kvarteret Domkyrkan

Advertisements

Göteborgs domkyrka

Endast för medlemmar