Cronprinsen Adolph Friederic

Byggd 1743 på Stora Stadsvarvet, 387 läster, 27 kanoner, 140 mans besättning. Byggmästare Johan Holm. Ritningen är från 1761. 1:a resan, 15:e expeditionen, till Kanton, 13/2 1746 – 24/1 1748 Kaptener: Peter Dens, Wilh. H. Oldekop Superkargörer: Gerrad Barry (Gerard Barry), Läs hela inlägget Cronprinsen Adolph Friederic

Advertisements

Calmar

Byggd i Kalmar 1739. På 254 läster, 22 kanoner och 100 personers besättning. Hette The Unity of Calmar innan hon två år senare såldes till kompaniet för 76 000 dlr smt. 1:a resan, 9:e expeditionen, till Kanton, 14/3 1741 – 25/8 1743 Kapten: Läs hela inlägget Calmar

Götheborg

Ostindiefarare byggd på Terra Nova i Stockholm år 1738. På 340 läster med 30 kanoner och 120 personers besättning. Skeppsbyggmästare var William Macets (Mackerts, Welam Maketz, Welam Migget). Maketz var skeppsbyggmästare mellan 1724 och 1749. Under den tiden byggdes också Friedericus Rex Sueciae, Suecia, Freeden och Hoppet vid varvet. 1:a resan, 7:e expeditionen, till Kanton, Läs hela inlägget Götheborg

Tre Cronor

Ostindiefarare på 225 läster, 28 kanoner. Byggd i Oostende. Innan tiden i Svenska Ostindiska Kompaniet Seglade under namnet Apollo med preussisk flagg för Oostendekompaniets räkning till Kanton 1730-31. Superkargör ombord var Peter Spendelow som ska ha varit britt. Skeppet utrustades av Läs hela inlägget Tre Cronor