Hultmans holme

Den norra delen av Gullbergsvass började dock fyllas ut tidigare och blev till en holme långt innan det egentliga Gullbergsvass fylldes och bebyggdes med järnväg. Redan i slutet av 1700-talet hade man öster om Lilla bommen genom pålning och utfyllnad i den Fortsätt läsa Hultmans holme

Advertisements