Kvarteret Kronhuset

Kvarteret Kronhuset utgör området Smedjegatan-Kronhusgatan-N.Kvarnbergsgatan-Postgatan och upptas idag av Kronhuset, Kronhusbodarna, ett äldre kontorshus och en liten park. Göteborgs tomtägare berör inte kvarteret men det gör C.R.A Fredberg som skriver: NEDANFÖR KVARNBERGETS … Läs mer

Kronhuset

Kronhuset uppfördes under åren 1643-1654 och är Göteborgs näst äldsta helt bevarade profana byggnad efter residenset. Möjligen är de ursprungliga ritningarna gjorda av den kungliga arkitekten Simon de la Vallée. Kronhuset användes först som tyghus, det vill säga som lager för … Läs mer

Göteborgs virtuella församlingar

Historiskt har Göteborg haft en folkbokföring där människor inte alltid tillhört den geografiska församling där de bott. Det kan uttryckas som att Göteborg haft virtuella församlingar. Det handlar del som speciell trossamfund och etniska tillhörigheter såsom Mosaiska församlingen, Tyska … Läs mer