Kviberg

Stadsdel i östra Göteborg i områden som tillhörde staden Nya Lödöse och senare tillhörde landerierna Kviberg och Kvibergsnäs. Kvibergs by blev en del av Nya Lödöse stad 1473 och när Göteborg grundades införlivades området med staden. Kviberg betraktas av många Fortsätt läsa Kviberg

Advertisements

Hospitalsområdet

Hospitalsområdet omfattar kvarteren väster om Gamlestadsvägen men öster om järnvägen i Gamlestaden. De aktuella kvarteren är Sillen, Strömmingen och Skarpsillen. I området låg från början Gråbrödraklostret (Franciskanerorden) i Nya Lödöse som bildades tidigast år 1473 då staden Nya Lödöse grundades. Fortsätt läsa Hospitalsområdet

Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Hospitalet, med rötter i Gamla Lödöse alltsedan 1200-talet, kom att verka i Nya Lödöse (eller i stadsdelen Gamlestaden i staden Göteborg som det senare kom att heta) från år 1528 fram till år 1872, då verksamheten flyttades över till Hisingen och blev Göteborgs Fortsätt läsa Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Nylöse kyrka

Kyrkobyggnaden uppfördes 1928–29 i kvarteret Laxen i Gamlestaden som Gamlestadens kapell. Tillhörde den 1883 bildade Gamlestads församling. Den ritades 1925 av arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericson. Kyrkan har ett brant valmat tak krönt med en smäcker spira. Exteriörens material är Fortsätt läsa Nylöse kyrka

Nylöseskolan

Nylöseskolan uppfördes 1940 i kvarteret Storspiggen i Gamlestaden enligt ritningar av arkitekten R.O. Swensson. Den är byggd är i 3 våningar med fasader av gult tegel. Den har en lång huvudbyggnad och en kort flygel med en kraftigt avrundad fasad. Fortsätt läsa Nylöseskolan

Norra Gamlestaden

I de norra delarna av Gamlestaden ligger Emily Dicksons stiftelses hus, Nylöse kyrka och Nylöseskolan. Området omfattar bland annat kvarteren Storspiggen (Nylöseskolan, Gamlestadsvallen), Laxöringen, Braxen (Måns Bryntessonsgatan-Ryttaregatan-Lars Kaggsgatan-Larsmässetorg-Nylösegatan), Iden, Sutaren, Harren Tånglaken (tidigare Sarven), Öringen och Laxen (Nylöse kyrka). Kvarteren Fortsätt läsa Norra Gamlestaden

Gamlestadens medborgarhus

Gamlestadens medborgarhus uppfördes1958-59 i kvarteret Fjärsingen i Gamlestaden efter ritningar av arkitekterna Torgny Gynnerstedt och Jan Ericsson. Anläggningen består av tre låga, oregelbundet utformade byggnader, en med fasader av rött tegel och två med putsfasader. De omger en nästan sluten Fortsätt läsa Gamlestadens medborgarhus

Gamlestadsskolan

1919 byggdes Lödöseskolan i det som då var kvarteret Braxen i Gamlestaden, numera kvarteret Fjärsingen. Arkitekt var Johan Jarlén. Formspråk och material liknar de samtida landshövdingehusen med bottenvåning i tegel, övervåning i trä, stora spröjsade fönster och ståtligt säteritak. Skolan togs i bruk 1921. Folkskolan hade plats för Fortsätt läsa Gamlestadsskolan

Gamlestadskolonin

Våren 1914 bildades Gamlestadskolonin med 95 lotter med hjälp av pengar lånade från SKF. Den låg då i det nordöstra hörnet av stadsdelen Gamlestaden. Den kommunala parken arrenderades av Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar. 1919 inskränktes koloniområdet något då Lödöseskolan delvis byggdes Fortsätt läsa Gamlestadskolonin

Området kring Batterigatan

Batterigatan är den centrala gatan i ett område i Gamlestaden som betsår av lägenhetshus i två våningar som byggdes av trä efter andra världskriget, sannolikt huvudsakligen på 1950-talet. Lilienbergs stadsplan från början av 1900-talet hade en helt ann utformning av Fortsätt läsa Området kring Batterigatan