Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fr. Malm & Co

Max Malm

Johan Maximilian (Max) Fredrik Malm föddes 1838-10-14 i Göteborg och dog 1886-12-30 i samma stad. Han var son till Wilhelm Malm (1794-1839) och Sofia Charlotta Bauck (1800-1884). Han var gift med Augusta Wilhelmina Juliana (Julie) Möller (1853-1935). De hade barnen Dagmar Charlotta Augusta Malm, Gunnar Vilhelm Malm och Nils Peter Malm.

Studerade vid Göteborgs Handelsinstitut 1855 och därefter anställd i firman Fr. Malm & Co 1856-65. Delägare i samma firma från sistnämnda år efter att hans brot Peter Wilhelm Malm (1825-65) dött. Var också agent för det brittiska försäkringsbolaget Phoenix Assurance Company Ltd mellan 1865-86, också det ett uppdrag han övertog från brodern. Styrelseledamot i Göteborgs- och Bohus läns sparbank 1884-86.

Lät uppföra en byggnad på Norra Hamngatan 4 åren 1882–83 och bodde där själv till 1886. Arkitekt var Adrian Crispin Peterson. Bostaden var de två översta våningarna medan de två nedersta var kontor för järnhandelsfirman Fr. Malm & Co.

Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1883-1886.

Källor:
Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

Peter Wilhelm Malm

Peter Wilhelm Malm föddes 1825-11-05  Göteborg och dog 1865-04-02 i samma stad. Han var son till Wilhelm Malm (1794-1839) och Sofia Charlotta Bauck (1800-1884). Gift med Ottonie Magdalena Elisabeth Lundgren (1835-1918).

Studerade vid Göteborgs Handelsinstitut 1840-43. 1844 anställd som bokhållare och fick 1856 burskap som grosshandlare. Från samma år delägare i Fr. Malm & Co, och ensam innehavare av denna firma mellan 1857 och 1865 efter att grundaren och släktingen Fredric Malm dött. Efter hans död tog brodern Max Malm (1838-1886) över firman och drev den vidare till sin död.

Han var också agent för det brittiska försäkringsbolaget Phoenix Assurance Company Ltd mellan 1856 och 1865.

Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1865.

Källor:
Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Fredric Malm

Fredric Malm föddes 1811-02-22 i Göteborg och dog 1856-05-03 i samma stad. Han var son till Niclas Malm (1775-1829) och Maria Cornelia Damm (1779-1816).  I sitt första äktenskap gift med Hedwig Wilhelmina Ewert (1812-1847) och i sitt andra med Julia Augusta Hegardt (1822-1926). I första äktenskapet föddes sonen Hugo Theodor Malm (1842-1902)

Fick efter studier anställning i D. Carnegie & Co och var från 1842 ansvarig för denna firmas järnhandel. År 1845 övertog han denna järnexporten och bildade firman Fr. Malm & Co. År 1856 blev släktingen Peter Wilhelm Malm (1825-65) delägare i firman och året därefter blev denne ensam delägare.

Fr. Malm & Co

Del 11 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Grundades 1845 då Fredric Malm fick överta järnexportrörelsen i D. Carnegie & Co tillsammans med en kompanjon. Fredric Malm (1811 — 56) hade sen 1942 varit ansvarig för denna del av verksamheten i D.Carnegie & Co. Firman var en av Göteborgs viktigare järnexportörer från 1800-talet mitt.

1856 blev släktingen Peter Wilhelm Malm (1825-65) delägare i firman och 1857 blev han ensam ägare. Efter hans död blev dennes bror Max Malm (1838-86) istället delägare. Under hans ledning växte firman och expanderade  genom att skaffa sig ekonomiska intressen  i de bruk vars järn de sålde, Svartå bruk och Elfsbacka bruk.  Kontoret låg på Norra Hamngatan 4 där Max Malm också bodde efter att ett nytt hus uppförts i början av 1880-talet.

Efter Max Malms död drevs firman av hans och broderns änkor med broderns son direktör Fredric Hjalmar Wilhelm Malm (1857—1934) som den ene av prokuristerna. 1893 tvingades firman i konkurs då den hamnat på obestånd, sannolikt på grund av för stora lån till de olönsamma järnbruken.

Elfsbacka bruk (Östanås bruk) gick i konkurs 1894 och lades ner.

Svartå bruk tvingades för sin del inställa betalningarna 1894. 1896 ombildades verksamheten vid bruket till aktiebolag med fordringsägarna som delägare. Bruket drevs till 1966.

Svartå bruk cirka 1900

Svartå bruk cirka 1900

Källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Malm – grosshandlarfamiljen

Jonas Malm (1745-1808) var grosshandlare och skeppsredare i Göteborg och son till Jonas Malm (1706-83) och Britta Liungwall. Hans bror Alexander Malm(1748-1801) var riksdagsman 1796.

Från 1794 var Jonas Malm en av Trollhätte kanals revisorer och 1799-1805 ledamot av borgerskapets äldste i Gbg. Han var en av de fem göteborgsköpmän som 1797 tog initiativ till inrättandet av en ny diskont i Gbg för diskontering av riksgäldssedlar. 1799 köpte Jonas Malm besittningsrätten till landeriet Kvibergsnäs. Han ägde också salterier och trankokerier vid Älvsborgs fästning och i Marstrands skärgård, och att han hade handelsförbindelser med Köpenhamn, Helsingör, Hamburg, Amsterdam, Dunkerque, London, Plymouth, Cork, Guernsey, Le Havre, Petersburg, Barcelona, Livorno, Neapel och Brasilien. Cork och Brasilien tyder på att han exporterade salt sill till slavplantager. Jonas Malms firma hette Malm & Söner.

Med sin första hustru Maria Kullman (1757-81), dotter till Sven Eriksson Kullman och Maria Hülphers fick Jonas Malm 2 söner och 3 döttrar. Av de döttrar som överlevde tills de blev vuxna var Birgitta Maria Malm (1777-1835) gift med Carl Adam Iggeström (1771-1845) och Christina Elisabeth Malm (1778-1854) gift med Christian Heinrich Ewert (1759-1831).

Jonas Malms son Niclas Malm (1775-1829) var riksdagsman 1809-10 tog tillsammans med sin göteborgskollega Berndt Harder Santesson fram en motion som tog initiativet till beslutet om näringsfrihet för kvinnor. Tillsammans med Berndt Harder Santesson var han också drivande för bygget av Göta kanal. Niclas Malm var ledamot av borgerskapets äldste 1809-15 och rådman 1824-29 samt fick vid obekant tidpunkt kommerseråds titel. 1810-18 var han en av Gbgs direktörer i Göta kanalbolags diskont.  Han ägde även Lerjeholms egendom. Han var gift med Maria Cornelia Damm (1779-1816) och de fick en lång rad barn.

Dottern Maria Malm (1806-70) var gift med Johan Lundgren och dottern Hilda Malm (1807-34) med Carl Henrik Ewert (1802-82) i dennes första gifte. C.H. Ewert gifte först om sig med Hedvig Maria Ekman (1808-42) och sedan med Charlotta Törngren (1813-67). Carl Henrik Ewert var son till ovanstående Christian Heinrich Ewert och alltså kusin till sin första fru.

Grosshandlaren Fredric Malm (1811- 56), son till Niclas Malm, ledde från 1842 D Carnegie & Co:s  järn- och trävaruexport. Då denna del av firmans verksamhet från 1845 avvecklades, fortsatte han att för egen del driva järn- och träexportaffärer i firman Fr. Malm & Co och blev en av de 10 främsta järnexportörerna i Göteborg. Fredric Malm var gift med Hedvid Wilhelmina Ewert (1812-47), syster till Carl Henrik Ewert.

Fredrik Malms son Hugo Theodor Malm (1842-1902) var kanslisekreterare i finansdepartementet och känd som ungdomsvän till Pontus Wikner. Hugo Malms son med Hilda Maria Boye, Fredrik Malm (1879- 1962) var byråchef i Vattenfallsstyrelsen 1920- 1944.

Niclas Malms bror grosshandlaren Sven Peter Malm (1779-1825) i Gbg var riksdagsman 1812 och ledamot av borgerskapets äldste från 1816 samt medlem i Handelsocieteten och ägde Fräntorps gård. Han var gift med Catharina Darin (1779-1048), dotter av rådmannen Johan Göran Darin och hans maka Ulrica.

Halvbror till Niclas Malm och Sven Peter Malm var grosshandlaren Wilhelm Malm (1794-1839), som föddes i Jonas Malms andra äktenskap med Catharina Charlotta Grabien (1766-1845). Han var ledamot av borgerskapets äldste 1825-29. I Wilhelm Malms giftermål med Sofia Charlotta Bauck  (eller Banck) (1800-84) föddes sonen Wilhelm Malm II (1825- 65) som 1856 blev kompanjon till sin halvkusin Fredric Malm, vars firma han övertog 1857 efter dennes död. Denne Wilhelm Malm var från 1863 till 1865 ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. Wilhelm Malm II var gift med sin kusindotter Ottonie Magdalena Elisabeth Lundgren (1835-1918).

Johan Maximilian (Max) Fredrik Malm (1838-86), bror till Wilhelm Malm, ledde länge den malmska firman i vilken han inträdde som delägare 1865 efter att ha varit anställd sen 1856. Från början av 1870-talet utvecklades firman till ett ganska betydande företag med intressen i Svartå bruk i Närke och Älvsbacka bruk i Värmland. Max Malm var från 1883 till 1886 ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. Styrelsemedlem i Göteborgs och Bohus Läns Sparbank 1884-86). Han var gift med Julie Möller (1853-1935).

Efter Max Malms död drevs firman av hans och broderns änkor med broderns son direktör Fredric Hjalmar Wilhelm M (1857-1934) som den ene av prokuristerna. 1893 måste firman inställa betalningarna och bruket i Älvsbacka lades ner för gott medan Svartå övertogs av andra ägare.

Max Malm, vars änka gifte om sig med upptäcktsresanden major Sten Edvard Gleerup, var far till kommerserådet Nils Peter Malm (1880-1962) och Dagmar Malm (1873-1959), gift med kompositören Knut Bäck (1868-1953).

Sambandet med en annan familj Malm där flera personer var anställda i Ostindiska kompaniet är oklar om det överhuvudtaget finns, men flera av de här nämnda personerna med namnet Jonas Malm blandas ofta samman med Jonas Ericsson Malm i den släkten.

johan_niclas_malm