Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Folkpartiet

Wilhelm Blomstrand

Wilhelm Blomstrand

Wilhelm Blomstrand

Gustaf Wilhelm Blomstrand, stiftsnotarie, Göteborg, född 2/9/1899 i Erode, Britt. Indien, som son till dåvarande missionären, sedermera kyrkoherden Theodor Blomstrand och Hilda Carlson. Gift 1932 med Ingeborg Ekström. Barn: Eva Blomstrand född 1934, Karin Blomstrand, 35 och Christian Blomstrand, 42.

Jur. kand. i Lund 1927. Advokatverksamhet 27-29, tingstjänstgöring. v. Askims domsaga 1929-32, amanuens i Göteborgs domkapitel 1932-37, stiftsnotarie Göteborgs domkapitel från 1937. Suppleant i stiftsnämnden från 1933, led. av stadsfullmäktige 1947, ordförande i Folkpartiet Göteborg 1947-51.

Hade som stadsfullmäktigeledamot en stor mängd förtroendeuppdrag inklusive ordf. i taxeringsnämnden 1941-52, ledamot av skolstyrelsens förvaltningsnämnd 1948-57, styrelseledamot i Hotell AB Heden 1951-60, ledamot av stadskollegiet från 1955 till 1968. Ordförande i stadskollegium år 1968. Vidare var han från 1956 ledamot i styrelsen för Lisebergs Restaurant AB, från 1958 för Lisebergs AB, 1959 AB Göteborgs lyriska teater, 1960 AB Långedrag och Styrsö Trafik AB. Hade utöver detta ytterligare en mängd uppdrag i nämnder, styrelser och utredningar.

Källor: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

Karin Kihlman

Karin Kihlman (fram till 1917 Olsson, 1917-1929 Benktander; i riksdagen kallad Kihlman i Göteborg), född 27 september 1890 i Göteborg, död där 12 april 1977, var en svensk adjunkt och politiker (folkpartist). Dotter till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Syster till Hugo OsvaldIngrid Osvald, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. I andra äktenskapet gift med läroverksadjunkten Herman Axel Constantin Kihlman (1890—1974).

Karin Kihlman blev filosofie magister 1912 vid Uppsala universitet och var sedan lärare i främst Göteborg fram till 1955, från 1947 som läroverksadjunkt. Hon var ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige 1943-1959 och var också ledamot i Sveriges stadsförbunds förhandlingsdelegation i avtalsfrågor, 1959 som förste vice ordförande.

Hon var riksdagsledamot i andra kammaren den 8 juli-31 december 1940 för Göteborgs stads valkrets.

Huvuddelen av texten från Wikipedia.

Hugo Osvald

Hugo OsvaldKarl Hugo Osvald (i riksdagen kallad Osvald i Uppsala, senare Osvald i Knivsta), född 21 november 1892 i Göteborg, död 2 november 1970 i Knivsta, var en svensk botanist och politiker (folkpartist). Son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson och bror till Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Från 1921 gift med Agnes Almstrand (1900-55), dotter till politikern Henrik Almstrand, i sitt första äktenskap. Från 1956 gift med Lise Berggreen (1916-2008).

Han blev filosofie doktor 1923 vid Uppsala universitet och var därefter docent i växtbiologi 1924-1925, tillförordnad och senare ordinarie föreståndare vid Svenska mosskulturföreningen i Jönköping 1925-1934 samt professor i växtodlingslära vid Lantbrukshögskolan 1933-1959. Av hans arbeten i övrigt kan nämnas Vetenskapernas roll i de nya staternas framåtskridande (1961) och Jorden kan föda oss (1963).

Osvald var riksdagsledamot i första kammaren 1948-1963 för Södermanlands och Västmanlands läns valkrets och var i riksdagen bland annat ordförande i tredje lagutskottet 1953-1962. Han var särskilt engagerad i jordbruksfrågor men ägnade sig också åt miljö- och naturskydd.

Hugo Osvald var också Svenska naturskyddsföreningens ordförande 1947-1953 samt ordförande i Samfundet Sverige-Israel 1958-1968. Han var en tid bosatt i en flygel till Noors slott i Knivsta.

Texten delvis från Wikipedia.

Ingrid Osvald-Jacobsson

Ingrid Maria Osvald, född den 31 december 1896 i Sankt Peder (Lödöse) i Älvsborgs län, död den 14 oktober 1987 i Göteborg, var en svensk ämbetsman och folkpartistisk politiker. Dotter till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Syster till Hugo Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Hon var gift med landshövdingen Malte Jacobsson från 1951.

Efter studier i Uppsala, Danmark och USA blev hon 1934 statens inspektris för lanthushållningsskolorna och därefter byråchef i Överstyrelsen för yrkesutbildning 1947-1961. Hon var också ordförande i Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund 1961-1972.

Hon var också ledamot av 1936 års lantbruksundervisningskommitté och 1937 års hemkonsulentkommitté samt 1939–50 av Uppsala läns landsting. 1941 blev hon ledamot av en delegation rörande det husliga arbetet, yrkesutbildning för de inom hemmet arbetande kvinnorna och hemhjälp mm, och 1945 blev hon sakkunning för utredning rörande organisationen av lärarinneutbildningen på det husliga området mm samt ledamot av kommittén för utredning angående den husliga utbildningens centrala ledning.

Hon var riksdagsledamot 1947-1950 i första kammaren för Stockholms och Uppsala läns valkrets och var bland annat suppleant i statsutskottet under samma tid. I riksdagen engagerade hon sig särskilt för yrkesutbildningar till exempel i hushåll och slöjd.

Lennart Ström

Lennart Ström, född 24 mars 1926 i Göteborgs Annedals församling, död i december 2004 i Göteborg, var en svensk kommunalpolitiker (Folkpartiet).

Ström utexaminerades från högre tekniska läroverket i Göteborg 1948, blev laboratoriechef vid Alb. Malmgren & Co AB 1949 och ingenjör vid Förenade Färg AB 1963.

Han var ledamot i stads-/kommunfullmäktige från 1965 till 1986.  1969-70 var han ordförande i Göteborgsstadskollegium. Detta uppdrag kombinerade han först med ett civilt heltidsarbete. När kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inrättades 1971, blev Ström kommunstyrelsens ordförande vilket han var i 8 år i två perioder 1971-76 respektive 1979-1982 och i perioden däremellan var han vice ordförande i 3 år (informationen på Wikipedia är inte helt korrekt).

1965-67 var han ordförande för Folkpartiet i Göteborg.

Nils Hörberg

Nils Axel Hörberg, född 20 augusti 1920 i Malmö, död 14 december 2004, var en svensk socionom och politiker (folkpartist).

Nils Hörberg, som var son till en folkskollärare och en skolföreståndare, tog socionomexamen 1945 och verkade därefter inom försäkringsbranschen, från 1951 i Försäkrings AB Svea. Han var ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1968-1970, ordförande i drätselkammaren i Göteborg 1967-71 och ordförande för Folkpartiets Göteborgsavdelning 1967-1970.

Hörberg var riksdagsledamot för Göteborgs kommuns valkrets 1971-1979. I riksdagen var han bland annat ledamot i skatteutskottet 1976-1979.

Texten i huvudsak från Wikipedia.