Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Facebook

Gamla Göteborg under 2017

Antalet visningar enligt WordPress egen statistik var 206 836 under 2017 vilket innebar en ökning med cirka 33 % jämfört med 2016 då sajten hade 151 655 visningar.

Enligt Google Analytics hittade de flesta till sajten via Google-sökningar, hela 83,3 % av besökarna gjorde det medan 9,54 % kom direkt till sajten, sökningar på Bing stod för 1,85 % av besökarna, Facebook för 1,54 % och Svensson-bloggen för 1,45 %.

Av besökarna under 2017 var 52,31 % kvinnor och när det gäller ålder så gäller att sajten har flest läsare bland äldre, 27,90 % av besökarna var över 65 år gamla, 20,36 % mellan 55 och 64 och 17,00 % mellan 45 och 54.

90,63 % av besökarna kom från Sverige, 1,53 % från USA och 1,15 % från Norge. När det gäller orter stod Göteborg för 33,57 % av besökarna och Stockholm för 18,31 %. Göteborgsregionen som helhet stod för 41,05 %.

Att artikeln om Teto Ahrenberg ligger i topp beror på att det var ett populärt och uppmärksammat TV-program om honom under 2017. Varvshistoria tycks också vara populärt. Lindholmens varv finns sannolikt inte med bland de mest lästa då det inlägget publicerades först under 2017. Att artikeln om Aron Katz hamnat så högt kan bero på att det finns väldigt lite skrivet om familjen Katz på andra håll. I övrigt läses artiklar om familjen Broström och deras rederi flitigt liksom artiklar om historiska brott även om även om bara en av dem hamnat på topplistan.

Mest lästa enskilda artiklar 2017

Teto Ahrenberg, 1 043
Om Det gamla Göteborg, 944
Götaverken, 639
Porterbryggeriet D. Carnegie & Co, 601
Aron Katz, 493
Eriksbergs Mekaniska Verkstad, 471
Emily Wijks stiftelse, 439
Mordet på Styrbjörn Colliander, 432
Olof och Caroline Wijks stiftelse, 430
Ferd. Lundquist & Co, 384

 

Advertisements

Äldre är mer intresserade av historia

Åldersmässigt så är 28% av läsarna på denna sajt över 65 år gamla, 19% mellan 55 och 64 år, 16% 45-54 år, lika stor andel är mellan 35 och 44 år och 15% är 25-34 år. Sajten domineras av äldre läsare vilket är ovanligt på internet där det vanliga är att unga dominerar. Könsmässigt är det 50-50, dvs lika många kvinnor som män.

80 procent av läsarna har datorerna ställda på svenska som språk, 8% engelska och 1% norska. Geografiskt så kommer 91% av läsarna från Sverige och kring 1% vardera från USA, Storbritannien, Norge och Finland. Inom Sverige står Västra Götalands län för 49% av läsarna, Stockholms län för 26%, Skåne för 7%, Halland för 4% och Värmland för 3%. Det förefall rimligt med tanke på att det är en Göteborgs-fokuserad sajt.

Göteborg som stad står för 36% och Stockholm för 23%. Malmö bara för 2% av läsarna och på samma nivå hittar vi Kungsbacka och Mölndal. Det är mycket hög andel nya läsare så det finns stort utrymme för att öka antalet läsare och sidvisningar på sajten.  Andelen nya läsare är dock något lägre i Göteborgstrakten.

Vanligaste webbläsarna är Safari som används av 38% av läsarna och Chrome som används av 35%. Internet Explorer används av 13% och Firefox av 8%. Datorer med Windows används av 39% av läsarna, 33% av läsarna använder en platta eller en telefon från Apple med iOS, 14% Android-telefoner och plattor medan 11% använder Mac-datorer.

30 procent av läsarna har Telia som internetleverantör, 13% har Comhem, 6% Telenor och 4% använder Tre.

De flesta läsare kommer till bloggen via Google, hela 78% gör det. 8 procent går direkt till bloggen, dvs har den som bokmärke eller skriver in adressen manuellt. Från  facebook kommer 3% av läsarna, via sökmotorn Bing 2% och från Yahoo 1%. Andra webbsajter och tidningar står för cirka 4% av läsarna. De som kommer till bloggen direkt eller från facebook och Twitter är oftare återkommande läsare som läser lite färre sidor per session (gång) men de stannar genomsnittligt längre än andra på bloggen. Avvisningsfrekvensen (de som lämnar sajten snabbt från den sida de kom in på) är mycket låg, men lite högre för de som kommer direkt till bloggen.

Andelen unika läsare ligger för närvarande på ungefär 200 per dag och antalet besök på mellan 300 och 500 per dag. Avvisningsfrekvensen är låg, dvs få människor lämnar sajten från den sida de kom in på och varje besökare läser i snitt 4 sidor per besök. Antalet besökare har ökat stadigt sen sajten drogs igång och antalet sidvisningar har ökat kraftigt i år.

Förutom orienterinssidor, ingångssidor och likannde är de populäraste enskilda inläggen under den senaste 12-månadsperioden:

Broströms-koncernen (Tirfing)
Ferd. Lundquist & Co
Götaverken
Sverres varv
Ingemar Johansson som boxare
Porterbryggeriet D. Carnegie & Co
Svenska Orient Linjen
Rederi AB Transatlantic
Engelska kvarteret
Jakobsdal

Källa till alla uppgifterna är Google Analytics och WordPress egen statistik.

För den delen av sajten som tar upp släktskap mellan de olika göteborgsfamiljerna så har vi inga tillgängliga siffror för närvarande så sannolikt är det fler besökare än vad som redovisas ovan.