Strömmanska huset

Hus i Kvarteret Loggerten som byggdes i slutet av 1800-talet och revs 19126. Bostad för F.O. Strömman och kontor för Strömman & Larsson. Huset revs för att Första Långgatan skulle breddas. Bakom huset låg de trämagasin som idag är loppmarknaden Läs hela inlägget Strömmanska huset

Advertisements

AB Strömman & Larsson

Del 2 av 8 i serien Trävarubolag

Del 2 av 8 i serien Trävarubolag1871 grundade F.O. Strömman och O.F. Larsson en snickerifabrik nära järnvågen i Masthugget. 1873 ombildades företaget till ett aktiebolag, AB Strömman & Larsson. F.O. Strömman lämnade företaget i samband med detta och istället inträdde Läs hela inlägget AB Strömman & Larsson