Det sällskapliga Göteborg på 1770-talet

Enligt Magistratens relation till Landshöfdingembetet den 1 Aug. 1768 utgjorde folkmängden i Göteborg, »som på några år sig ökt», 10,000 personer, häri inbegripne förstäderna och Ianderierna, »ehuru ett stort antal barn nu på ett par år bortryckts af kopporna, samt Läs hela inlägget Det sällskapliga Göteborg på 1770-talet

Advertisements

Underås

Del 2 av 13 i serien Gårdar i Örgryte 2

Del 2 av 13 i serien Gårdar i Örgryte 2Underås beboddes på 1540-talet Jacob Smålänning. Ståthållaren på Älvsborgs slott, Erik Stenbock innehade 1586 både Underås och Överås. Efter att denne gått i landsflykt, indrogs godset men återfördes 1619 som frälsegods Läs hela inlägget Underås

Ostindiska Kompaniet – första oktrojen 1731- 46

Del 2 av 7 i serien 1700-talets kompanier

Del 2 av 7 i serien 1700-talets kompanierEndast för medlemmar

Näst största exportvaran – tesmuggling under 1700-talet

Del 3 av 7 i serien Export på 1700-talet

Del 3 av 7 i serien Export på 1700-taletJärnexporten från Sverige under 1700-talet har studerats på alla möjliga och omöjliga sätt. Naturligtvis finns det fog för det. Det var Sveriges viktigaste exportvara under lång tid. Huvuddelen av järnet exporterades via Läs hela inlägget Näst största exportvaran – tesmuggling under 1700-talet

Nissen – investerare och superkargörer

Del 21 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Del 21 av 36 i serien Ostindiska kompanietEric Nissen (1687-1750) flyttade till Göteborg tillsammans med sin bror Hieronymus Nissen (1690-1746) från Hamburg 1712. Han erhöll burskap i Göteborg 1715. Han var bl. a. föreståndare för Tyska kyrkan och hade titeln kommissarie. Läs hela inlägget Nissen – investerare och superkargörer