Terlon

Hugues de Terlon var medlare vid freden i Roskilde 1658 och Frankrikes sändebud till den svenske kungen Karl X Gustav i samband med det andra danska kriget. Det finns anledning att misstänka att fransmannen Daniel Terlon, underlöjtnant i svenska amiralitetet år 1713 Läs hela inlägget Terlon

Advertisements