Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Del 4 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 4 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Man frågar sig, huru det var möjligt att under de många stora eldsvådorna i Göteborg under slutet af 1700-och början af 1800- talet skaffa möjligheter till återuppförande af nya byggnader Läs hela inlägget Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Advertisements

Bagaregården

Del 3 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 3 av 15 i serien NylöselanderiernaLiksom landeriet Härlanda var Bagaregården beläget på det som var Härlanda hemmans gamla marker innan de donerades till Göteborgs stad. Det landeri som fick namnet Bagaregården, kallades under hela 1600-talet och långt in på Läs hela inlägget Bagaregården

Oscar Dickson

Del 17 av 21 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 1-2

Del 17 av 21 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 1-2Endast för medlemmar

Willerding – Wilson & Co

Del 19 av 26 i serien Göteborgskapitalet

Del 19 av 26 i serien GöteborgskapitaletNär Göteborgs Enskilda Bank (långt senare Götabanken) bildades år 1848 som Göteborgs Privat Bank var Fredrik Willerding av av grundarna tillsammans med Isaac Leman, W. Barkow, A. Fröding och E. Magnus. Dessa satt i den Läs hela inlägget Willerding – Wilson & Co

Francke – riskkapitalister

Del 16 av 26 i serien Göteborgskapitalet

Del 16 av 26 i serien GöteborgskapitaletBröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte Läs hela inlägget Francke – riskkapitalister