Kviberg

Del 29 av 33 i serien Landerier

Del 29 av 33 i serien LanderierUrsprungligen en del av Gamlestadens landeri (Kviberg). I slutet av 1700-talet ägt av Christian Lund och därefter av bland annat Laurent Tarras, Carl Gustaf Brusewitz, Peter P. Ekman, Gustaf Henrik Ekman och Johan Jacob Ekman (Janne Läs hela inlägget Kviberg

Advertisements

Hall – från Ostindiska till konkurs

Del 3 av 14 i serien Handelshus och handelsmän på 1700-taletBenjamin Hall (-1748) flyttade på 1730-talet till Göteborg och gifte sig med Cornelia Åkesson (1716-78). De fick barnen John Hall d.ä. (1735-1802) och Cornelia Hall (1739-91). 1735 fick Benjamin Hall burskap som Läs hela inlägget Hall – från Ostindiska till konkurs

Damm – tobaksfabrikörer

Del 2 av 14 i serien Handelshus och handelsmän på 1700-taletAndreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning, ”att ingen må betagas att inrätta allehanda Läs hela inlägget Damm – tobaksfabrikörer