Kviberg

Del 9 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 9 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderiet var tidigt uppdelat på ett antal olika lotter, Rote 12, fastigheterna 4, 5, 6, 7, 8 där nederländska bönder bedrev jordbruk, trädgårdsodling och boskapsskötsel: I brevet från Jacob van Dijck till Axel Oxenstierna Fortsätt läsa Kviberg

Advertisements

Hall – från Ostindiska till konkurs

Del 3 av 14 i serien Handelshus och handelsmän på 1700-taletBenjamin Hall (-1748) flyttade på 1730-talet till Göteborg och gifte sig med Cornelia Åkesson (1716-78). De fick barnen John Hall d.ä. (1735-1802) och Cornelia Hall (1739-91). 1735 fick Benjamin Hall burskap som Fortsätt läsa Hall – från Ostindiska till konkurs

Damm – tobaksfabrikörer

Del 2 av 14 i serien Handelshus och handelsmän på 1700-taletAndreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning, ”att ingen må betagas att inrätta allehanda Fortsätt läsa Damm – tobaksfabrikörer