Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Caroline Dickson

Caroline Wijk

Caroline Wijk

Caroline Wijk

Caroline Dickson, född 17 oktober 1846 i London, död 28 februari 1918 i Stockholm,  var dotter till James J:son Dickson och Eleonore Willerding på Överås.

Hon gifte sig den 8 september 1870 i Örgryte med Olof Wijk d.y., född 21 juli 1833 i Göteborg, död 17 september 1901 som var son till grosshandlare Olof Wijk d.ä. och Hilda Virginia Prytz.

Caroline Dickson och Olof Wijk d.y. hade tre barn; Olof Wijk (28 december 1874 – 24 mars 1896), grosshandlaren och riksdagsmannen Hjalmar Wijk (1877-1965) samt Eleonora ”Ella” Wijk (1880-1970), gift 1:o med legationsrådet greve Eugen von Rosen på Örbyhus och 2:o 1927 med professor Johan Henning Waldenström.

Släkten Dickson gjorde många donationer i Göteborg. Caroline Wijk och Olof Wijk donerade avsevärda penningsummor till institutioner och verksamheter i Göteborg, däribland Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem, Olof och Caroline Wijks fond samt Olof och Caroline Wijks stiftelse. Caroline Wijk donerade också 700 000 kronor till ett konserthus i Göteborg. Donationen gjordes i samband med att sonen Olof Wijk avled av mässlingen vid 22 års ålder. När huset äntligen byggdes var summan nära fördubblad.

Vidare gav hon KFUM-KFUK 330 000 kronor, Allmänna Hjälpföreningen 25 000 kronor, Kvinnliga kontoristförbundets sommarhem 10 000 kronor, Kristliga Föreningen av unga män (KFUM) 50 000 kronor, Frälsningsarméns slumverksamhet 25 000 kronor, James Dicksons stiftelse i Örgryte, 50 000 kronor, två frisängar på Ekmanska sjukhuset i Örgryte till minne av hennes föräldrar 20 000 kronor osv.

Advertisements

Lazarus om Olof Wijk

Del 11 av 22 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 5-8
Endast för medlemmar

Carl Pontus von Rosen

Del 11 av 21 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 1-2
Endast för medlemmar