Carl Adam Wachtmeister

Carl Adam Wachtmeister, född 27 maj 1740 på Rotenberg i Östergötland, död 29 juni 1820 i Stockholm, var en svensk greve, överstemarskalk och militär. Han var son till överstelöjtnanten, friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Läs hela inlägget Carl Adam Wachtmeister

Advertisements

Garnisonsregementet i Göteborg

Västgöta Tremänningsregemente förlades till Göteborg år 1719 och förstärktes med delar av Västra och Östra Skånska regementena samt Bergsregementet. Från 1723 kallades förbandet Garnisonsregementet i Göteborg och var permanent. Dess förste regementschef var generalmajor Bengt Ribbing. Det bestod från 1723 Läs hela inlägget Garnisonsregementet i Göteborg

Gunnebo

Del 2 av 23 i serien Gods och gårdar i VästergötlandGården Gunnebo förekommer under medeltiden i förteckningar över Skara domprosteris egendomar, men övergick 1396 i kronans ägo. 1582 överlät Johan III gården till sin kusin Erik Gustavsson Stenbock, men redan Läs hela inlägget Gunnebo