Burgårdsområdet

Kvarteret Topasen utgör området Skånegatan-Valhallagatan-Mölndalsån-Örgrytevägen medan området Skånegatan-Levgrensvägen-Mölndalsån utgör kvarteren Heliotropen och Akvamarinen. Dessa kvarter stadsplanerades ursprungligen enligt 1873:års stadsplan som kvarter XXVII (27) och XXVI (26) … Läs mer

Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden ända till Mölndalsån. Det är ett … Läs mer

Bryggeriet Lejonet

Jakob Dahl drev i början av 1800-talet en bryggerirörelse på Södra Burgårdens landeri. S. A. Svensson övertog därefter bryggeriet. Hans styvson, Johan Björkfeldt, som studerat öltillverkning i Tyskland togs sedan över och ryckte upp det gamla bryggeriet. Han var den förste i … Läs mer

Södra Burgården

Södra Burgårdens landeri bildades vid delningen av Burgårdens landeri år 1803 varvid den nya huvudbyggnaden byggdes vid ån strax intill Underås bro. På området fanns dock redan byggnader, däribland bryggeriets lokaler. Bryggeriverksamheten övertogs från Jakob Dahl av Sven … Läs mer