Bryggeriaktiebolaget Kronan

Bryggeriet beläget vid Carl Johans-gatan i Göteborg upptager der tvenne qvarter. I medio af juni 1891 började grundläggningsarbetet till byggnaderna och redan den 17 februari 1893 utsläpptes de första fabrikaten uti marknaden och vunno allmänhetens odelade bifall. Bryggeriet byggdes och … Läs mer

Aktiebolaget J.A. Pripp & Son

Inom den för Sverige så betydelsefulla bryggeriindustrien intager Aktiebolaget J. A. Pripp & Son i Göteborg en synnerligen bemärkt ställning och har under en nära tre fjerdedels sekel lång verksamhet förvärfvat sig ett ansedt namn, kändt öfver hela landet. I de framgångar, den … Läs mer

J.W. Lyckholm & Co

J.W. Lyckholm & Co grundades 1880 av Johan WIlhelm Lyckholm som innan dess arbetat på Emeliedals bryggeri som ägdes av en släkting, A.F. Ericsson. Lyckholms bryggeri byggdes på egendomen Wilhelmsdal på östra sidan Mölndalsån tvärs över ån från Emeliedals bryggeri. För att starta … Läs mer

Johan Albrecht Pripp

Johan Albrecht Pripp, född 1795-12-27 i Göteborg och död 1865-03-08 var äldsta barnet till Petter Jacob Pripp och Maria Margareta Svensson. Fadern flyttade till Göteborg från Landskrona år 1781. Farfar var rådmannen och handelsmannen i Landskrona, Albrecht Hansson Pripp (1702-1774) och … Läs mer

Svensson-Floréns bryggeri

Anders Svensson drev på 1740-talet ett av Göteborgs största bryggerier. Så stort blev det bland annat genom att han också övertog den bryggerirörelse som tidigare drivits av Olof Åkerhög. 1756 övertogs bryggeriverksamheten av Olof Florén. Denne vara bror till Anders Svenssons svärson … Läs mer