Brantdala kåkstad

Brandtdala eller Brantdala var ett landeri som med tiden delades i två. Västra Brandtdala kom att utvecklas till ett värdshus och en nöjesinrättning. Innehavaren av arrendet för landeriet drygade också ut sina inkomster genom att arrendera ut mindre lotter runt egendomen. Kring landeriet … Läs mer

Brantdala

Brantdala eller Brandtdala (12:105) låg där Aschebergsgatan och Föreningsgatan möts. Landeriet omtalades redan på 1700-talet. I början av 1800-talet innehades landeriet av bagarmästaren Anders Boman (Bohman). Senare gick han i konkurs för 1828 delades egendomen mellan hans konkursbo och … Läs mer