Bergsgården (Tuve)

Bergsgården i Tuve som är känd från början av 1600-talet var urpsrungligen en kyrkoegendom. 1630 tycks den ha övertagits av den dåvarande kyrkoherden för då blev gården skattegård och 1647 var prästens son Anders Kloo ägare ihop med sin mor. Den halva modern ägde förpantades och … Läs mer