Gamla fattighuset

Mariagården, tidigare Gamla fattighuset, ligger på Stampen i Göteborg och adressen är idag Stampgatan 1-3. På den nuvarande byggnadens plats låg tidigare en klädesfabrik, som inrättades till fattighus 1726. Detta om- och tillbyggdes 1767 efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Läs hela inlägget Gamla fattighuset

Advertisements

Fortifikationens kontorshus

Byggnaden som idag ligger på adressen Postgatan 4 uppfördes 1746–48 som ”Material-Instrumental och Contoirs Hus” för fortifikationen enligt ritningar av arkitekten och stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Ritningen för byggnaden visar att huset ursprungligen hade en förstuga med ingång från både gatan och gården. I övre våningen Läs hela inlägget Fortifikationens kontorshus

Ostindiska huset

Ostindiska huset, är en byggnad i kvarteret 12 Ostindiska Kompaniet, vid Norra Hamngatan 12 i stadsdelen Nordstaden i Göteborg. Det uppfördes 1747-1762 av Svenska Ostindiska kompaniet. Huset byggnadsminnesförklarades den 24 oktober 1968. Sedan det Ostindiska kompaniet år 1746 fått sina Läs hela inlägget Ostindiska huset

Radheska huset

Radheska huset ligger i hörnan Norra Hamngatan 10 och Smedjegatan 7-9 och husets äldsta delar är från 1669 då Bryngel Radhe efter en brand lät bygga stenhuset och där inrättade krogen Kronan. Efter faderns död övertog Jonas Radhe krogen och Läs hela inlägget Radheska huset