Kaulbarska huset

På 1600-talet, då presidenten Bäfverfeldt här byggde sitt palats, bildade tomten förmodligen ett sammanhängande helt, från Torg till Östra Hamngatuhörnet.  Bäfverfeldtska huset användes sedermera som biskopsresidens, och under 1660 års riksdag lär ridderskapet i detsamma haft sina sammanträden. Vid 1669 års brand strök det med och tomten stod länge Läs hela inlägget Kaulbarska huset

Advertisements

Bö herrgård

Del 1 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 1 av 20 i serien Gårdar i ÖrgryteFrån början ett skattehemman med en kvarn vid en närliggande bäck. Så småningom gestaltades byggnaden enligt ståndsmässiga former. Det finns noteringar om Bö som herrgård sedan år 1485. Justitiepresidenten i Göteborg, Peder Knutsson, senare adlad Bäfverfeldt, köpt Läs hela inlägget Bö herrgård