Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Backa gård

Jonas Eriksson Malm

Jonas Eriksson Malm (1719-75) föddes som son till mönsterskrivaren Eric Malm (1693-1720) i Silleberg, Rackeby, Skaraborg. Han var gift med Christina Löfman och de hade fem barn, Jonas Eriksson Malm, Svante Eriksson Malm, Christina Helena Malm, Carl Eriksson Malm och Anna Maria Malm.

Han nämns ofta som direktör i Svenska Ostindiska Kompaniet i en mängd publikationer av olika slag. Det har han enligt de ursprungskällor som finns bevarade aldrig varit. Han var däremot anställd som bokhållare i Ostindiska Kompaniet vilket nämns av många ursprungskällor. Detta är ett av två vanliga fel som omgärdar Jonas Eriksson Malm.

Det andra felet är att han skulle vara far till grosshandlaren Jonas Malm d.y. (1745-1808). Det är dock med all sannolikhet inte sant. Far till Jonas Malm d.y. var istället en annan Jonas Malm som brukar kallas Jonas Malm d.ä. (1706-1783) som var gift med Brita Liungwall. Denne var amiralitetskassör, dvs innehade ett liknande arbete som Jonas Eriksson Malm men med en annan arbetsgivare. Att Jonas Eriksson Malm skulle vara släkt med den senare så framgångsrika grosshandlarfamiljen Malm finns det därför inga egentliga belägg för och det är också osannolikt.

En märklig omständighet är dock att det inte i några källor finns några föräldrar till Jonas Malm d.ä. angivna. Det är också så att Jonas Malm d.ä.:s barn alla är födda innan 1750 och Jonas Eriksson Malms barn är födda efter 1750. Om de vore samma person skulle det inte heller vara konstigt om en kassör och proviantmästare i amiralitetet blev bokhållare i Ostindiska Kompaniet. alla historiska fakta som är kända om Jonas Malm d.ä. är från innan 1750 och alla om Jonas Eriksson Malm är från 1760 och framåt.

Ibland förväxlas också Jonas Malm d.y. med Jonas Eriksson Malm och påstås ha varit direktör i Ostindiska Kompaniet. Det har ingen av dem varit.

Jonas Eriksson Malm ägde en firma vid namn Jonas Malm & Son och var en av de största aktieägarna i Ostindiska Kompaniets tredje oktroj. Han placerade också pengar åt rika klienter både inom Sverige och utomlands. Bland annat hanterade han investeringar för Charles Irvine under den andra oktrojen. Det är möjligt att att han fortsatte med denna hantering och att en del av de aktier i Ostindiska Kompaniets tredje oktroj som han står som ägare av var aktier han förvaltade för andra personer.

Han kom på 1760-talet också att bli ägare till Backa gård (också Backa säteri) i Nödinge genom köp från handelsmannen James Moir (ibland More eller Moore) som i sin tur köpt från Johan Fredrik Häger och hans hustru Christina Maria Swedenstjerna den 30 december 1760. I försäljningen ingick även gästgivaregården Lahall.

Jonas Malm Eriksson lånade Moir pengar med Backa Säteri som säkerhet och i oktober 1764 köpte Eriksson Malm gården efter att Moir återvänt till Skottland. Genom kungligt brev av den 7 augusti 1764 erhöll han sätesfrihet på egendomen.

Advertisements

Malm – anställda i Ostindiska kompaniet

Del 19 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Jonas Ericsson Malm eller Jonas Malm Eriksson (1719-75) nämns ibland i förteckningar över direktörer i Ostindiska kompaniet. Han återfinns dock inte Sven T.Kjellbergs bok om Ostindiska. Om han var direktör kan det bara ha varit under den tredje oktrojen. Att han varit anställd i Ostindiska kompaniet synes helt klart, men när han skulle ha varit direktör är mycket oklart. Det finns i listan över direktörer ytterligare en där nästan lika mycket är oklart och det är John Wilson (inte att förväxla med den hundra år senare verksamme John West Wilson) som tycks ha varit direktör under den andra oktrojen 1746-66) men för övrigt är i stort sett inget känt om honom. Han gjorde dock affärer med såväl John Hall d.ä som Jonas Ericsson Malm. John Wilson tycks också ha haft firma ihop med Peter Samuelsson Bagge (1710-79) och någon i familjen Pike i firma Peter Bagge, Wilson & Pike.

Jonas Ericsson Malms far ska ha varit mönsterskrivaren Eric Malm (1693-1720) i Silleberg, Rackeby, Skar. Gamla böcker som Weibulls bok om Göteborgssläkter och CRA Fredberg menar att Jonas Ericsson Malm var far till grosshandlaren Jonas Malm (1745-1808). Enligt kyrkböcker verkar detta inte sannolikt, utan dennes far är en annan Jonas Malm (1706-1783) som var gift med Brita Liungwall.  I vissa källor är hon dock Jonas Ericsson Malms första hustru. Hur och om Jonas Ericsson Malm är släkt med den senare framgångsrika handelsfamiljen Malm i Göteborg, som de två nämnda Jonas Malm tillhör, är oklart men också osannolikt. Jonas Eriksson Malm ägde en firma vid namn Jonas Malm & Son.

Jonas Ericsson Malm hade 5 barn med Christina Löfman (1728-1803) varav dottern Christina Helena Malm (1758-95) var gift med kamrer och bokhållare Jacob Holmström (c.a 1736-1800) i Ostindiska kompaniet och Anna Maria Malm (1763-1841) gift med Hans Peter Wennnerberg (1750-1821). Det senare partens dotter Johanna Christina Wennerberg (1790-1873) var gift med Magnus Wieslander (1779-1850) och de övertog år 1830 bland annat Backa gård i Nödinge. Säkerligen genom arv då den tidigare ägts av Jonas Ericsson Malm och paret Wennerberg tycks också ha bott där innan man flyttade till Förslöv.

Sannolikt är det en son till Jonas Ericsson Malm som benämns Jonas Eriksson Malm Jr i skeppsrullor från Ostindiska kompaniets tredje oktroj. Han dog då senast 1778 ombord på Stockholms slott där han var assistent till superkargörerna. Innan dess hade han genomfört två resor till Kanton som assistent, 1772-73 ombord på Lovisa Ulrica och 1774-75 ombord på Sophia Magdalena.

Hans Peter Wennerberg flyttade till Göteborg 1773 efter en tid i Stralsund och Greifswald. Han fick arbete hos Jacob Habicht, kapten i Ostindiska Kompaniet och blev vän med Nils Bredberg som då var anställd av Jonas Eriksson Malm på Backa gård och senare blev såväl assistent som superkargör i Ostindiska kompaniet. Wennerberg kallar i sin biografi Jonas Eriksson Malm för direktör i Ostindiska kompaniet. Hans Peter Wennerberg var med som skeppspredikant på resan med Stockholms slott 1777-78 på vilken Jonas Eriksson Malm Jr dog, på Lovisa Ulrica 1779-80 och på Gustaf III 1781-82. Han skriver om dem i sin biografi. Vid samtliga dessa resor var hans vän Nils Bredberg med som assistent till superkargörerna på det andra fartyget som seglade ungefär samtidigt. Därefter arbetade Wennerberg i tyska församlingen och från 1783 i Förslövs församling på Bjärehalvön.

Det finns också en Carl Ericsson Malm (Carl Malm Eriksson) i rullorna för Ostindiska kompaniet. Han var assistent på fartyget Gustaf III år 1782 och skulle kunna vara en bror till Jonas Ericsson Malm jr. Carl Ericsson Malm ska ha varit gift med Carolina Bagge (-1814), dotter till Samuel Bagge. Därmed var han svåger till Thomas Morgen ClanceyJacob Williamsson och Jacob Olbers.