Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Alfred Heyman

H.J. Heyman & Co

Företag som grundades av Heyman Jacob Heyman (1801—69) år 1826 och gjorde affärer med tyger och kortvaror, som såldes dels i butik i Göteborg, dels genom gårdfarihandlare på landsbygden. Efter hand fick firmans grosshandelsrörelse med import av vävnader och garn en allt större omfattning.

1871 inträdde Alfred Heyman i familjefirman som delägare tillsammans med sin bror Charles Heyman. Från 1897 till 1904 var Alfred Heyman ensam innehavare av firman efter att hans bror avlidit. 1905 blev Alfred Heymans son Carl Erik Heyman delägare i firman vilken också tog upp stora lån från Sixten Heyman, affärsman i London och huvudägare i firman Sixten & Cassey.

Företaget tog också verksam del i den göteborgska industrialiseringen i slutet på 1800-talet.  Alfred Heyman som då ledde familjeföretaget tog 1889 initiativ till bildandet av Göteborgs Trådgardinsfabriks AB i Almedal med svenska och engelska intressenter. I början av 1900-talet hade detta företag 200 anställda. Malmö yllemattfabrik, som inköpts av företaget, flyttades 1895 till Örgryte och fick då namnet AB Svenska Möbeltygs- och mattfabriken. År 1910 bildades även Konfektions AB Lesslie inriktat mot damkonfektion.

H. J. Heyman & Co leddes efter Alfred Heymans död av sonen Carl Erik Heyman (1875—1937), som efter dess ombildning till AB var VD där 1930— 34.

Firman H. J. Heyman & Co, som var i verksamhet fram till 1953, hade efter 1908 kontor och lager i en stor fastighet vid Brunnsparken – hörnet av Norra och Östra Hamngatorna.

Advertisements

Alfred Heyman

Alfred Jacob Heyman, född 15 juli 1845 i Göteborg, död 25 maj 1918, var en svensk köpman och direktör. Han var son till Edvard Jacob Heyman (1811–1882) och äldre bror till Charles Heyman (1851-1897). 20 december 1872 gifte sig Alfred Heyman med Alice Moss (1853–1916). De fick sju barn tillsammans; Harald Heyman (1873–1947), Carl Erik Heyman (1875–1937), Walter Heyman (f.1876), Edvard Heyman (1877-1910), Kurt Heyman (1880-1951), Sixten Heyman (1884-1927) och Gladys Heyman (1892-1946), gift med Gösta Nystroem (1891-1946).

Heyman hade studerat på Göthildaskolan i Göteborg innan han fortsatte sina handelsstudier utomlands. 1871 inträdde Alfred Heyman som delägare i familjeföretaget, handelsfirman H.J. Heyman & Co i Göteborg.

I över 55 år var Alfred Heyman verksam i firman och innehavare av densamma som delägare eller ensamägare i 47 år, 1871-1918. Från 1897 till 1904 var Alfred Heyman ensam innehavare av firman efter att hans bror Charles Heyman avlidit, endast 45 år gammal. Under åren då bröderna drev firman var Alfred Heyman ansvarig för inköpen och Charles Heyman för försäljningen. Alfred Heyman var från 1905 till sin död innehavare av firman tillsammans med sin son, Carl Erik Heyman.

Alfred Heyman tog 1889 initiativ till bildandet av Gbgs trådgardinsfabriksab i Almedal med svenska och engelska intressenter. Malmö yllemattfabrik, som inköpts av honom, flyttades 1895 till Örgryte och fick då namnet AB Svenska Möbeltygs- och mattfabriken. 1910 grundade Alfred Heyman Konfektions AB Lesslie. Firman H. J. Heyman & Co innehades efter hans död av sonen Carl Erik Heyman (1875—1937), som efter dess ombildning till AB var VD där 1930— 34.